Articolul precedentNumără trandafirii, nu spinii
  Articolul următorPitarul faraonului

  Iubim poruncile Domnului mai mult decât aurul

  De acea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat. (Psalmii 119:127)

  În aceste zile pline de pericole la tot pasul, vom manifesta noi oare mai puţin devotament faţă de adevărul lui Dumnezeu şi mai puţin ataşament plin de însufleţire faţă de Legea Sa decât în anii care au trecut? Noi trăim chiar acele stări de lucruri despre care Domnul Hristos a spus că vor fi înainte de revenirea Sa cu putere şi slavă. Nelegiuirea care domneşte tinde să paralizeze şi chiar să nimicească adevărata credinţă şi evlavia. Dar acum este timpul când aurul integrităţii creştine va străluci cu putere, în contrast cu zgura ipocriziei şi a corupţiei. Acum este timpul pentru ca aleşii lui Hristos să-şi arate consacrarea în slujba Sa şi toţi urmaşii Săi să dea cea mai nobilă mărturie pentru Stăpânul lor, stând neclintiţi împotriva curentului răului care stăpâneşte.

  Văzând care sunt consecinţele nesocotirii Legii lui Dumnezeu – necinstea, hoţia, destrăbălarea, bogăţia şi crima -, noi suntem pregătiţi să spunem împreună cu psalmistul: „Eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul”, căci „pentru cine le păzeşte, răsplata este mare” (Psalmii 119:127; 19:11). Când Legea divină este dată la o parte, urmarea va fi cea mai mare nenorocire atât pentru familii, cât şi pentru societate. Singura noastră speranţă pentru lucruri mai bune este aceea de a fi găsiţi într-o credincioasă aderare la principiile lui Iehova. Cândva, Franţa necredincioasă a experimentat respingerea autorităţii lui Dumnezeu. Ce scene de teroare au urmat! Oamenii au aruncat la o parte Legea divină ca fiind un jug al robiei şi, în libertatea lor plină de îngâmfare, s-au aşezat sub conducerea celui mai teribil tiran. În acele zile teribile au domnit anarhia şi vărsarea de sânge. S-a demonstrat atunci lumii că cea mai sigură cale de a submina temeliile ordinii şi guvernării este nesocotirea Legii lui Dumnezeu.

  În locul simţământului că acum suntem cât de cât, chiar şi în mică măsură, scuzaţi pentru o continuă călcare a Legii, trebuie să ne dăm seama, ca niciodată până acum, de dreptatea cerinţelor lui Dumnezeu în ce ne priveşte, cum şi de caracterul sacru al Legii Sale, deoarece Hristos a trebuit să moară pentru a-i menţine autoritatea. Nu peste mult timp, cel ascultător va vedea rezultatul binecuvântat al păzirii poruncilor lui Dumnezeu. (Signs of the Times, 15 decembrie 1881)

  Iubim poruncile Domnului mai mult decât aurul - 2018. Acum este timpul pentru ca aleşii lui Hristos să-şi arate consacrarea în slujba Sa şi toţi urmaşii Săi să dea cea mai nobilă mărturie pentru Stăpânul lor, stând neclintiţi împotriva curentului răului care stăpâneşte.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis