Articolul precedentNumără trandafirii, nu spinii
  Articolul următorPitarul faraonului

  Iubim poruncile Domnului mai mult decât aurul

  De acea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat. (Psalmii 119:127)

  În aceste zile pline de pericole la tot pasul, vom manifesta noi oare mai puţin devotament faţă de adevărul lui Dumnezeu şi mai puţin ataşament plin de însufleţire faţă de Legea Sa decât în anii care au trecut? Noi trăim chiar acele stări de lucruri despre care Domnul Hristos a spus că vor fi înainte de revenirea Sa cu putere şi slavă. Nelegiuirea care domneşte tinde să paralizeze şi chiar să nimicească adevărata credinţă şi evlavia. Dar acum este timpul când aurul integrităţii creştine va străluci cu putere, în contrast cu zgura ipocriziei şi a corupţiei. Acum este timpul pentru ca aleşii lui Hristos să-şi arate consacrarea în slujba Sa şi toţi urmaşii Săi să dea cea mai nobilă mărturie pentru Stăpânul lor, stând neclintiţi împotriva curentului răului care stăpâneşte.

  Văzând care sunt consecinţele nesocotirii Legii lui Dumnezeu – necinstea, hoţia, destrăbălarea, bogăţia şi crima -, noi suntem pregătiţi să spunem împreună cu psalmistul: „Eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul”, căci „pentru cine le păzeşte, răsplata este mare” (Psalmii 119:127; 19:11). Când Legea divină este dată la o parte, urmarea va fi cea mai mare nenorocire atât pentru familii, cât şi pentru societate. Singura noastră speranţă pentru lucruri mai bune este aceea de a fi găsiţi într-o credincioasă aderare la principiile lui Iehova. Cândva, Franţa necredincioasă a experimentat respingerea autorităţii lui Dumnezeu. Ce scene de teroare au urmat! Oamenii au aruncat la o parte Legea divină ca fiind un jug al robiei şi, în libertatea lor plină de îngâmfare, s-au aşezat sub conducerea celui mai teribil tiran. În acele zile teribile au domnit anarhia şi vărsarea de sânge. S-a demonstrat atunci lumii că cea mai sigură cale de a submina temeliile ordinii şi guvernării este nesocotirea Legii lui Dumnezeu.

  În locul simţământului că acum suntem cât de cât, chiar şi în mică măsură, scuzaţi pentru o continuă călcare a Legii, trebuie să ne dăm seama, ca niciodată până acum, de dreptatea cerinţelor lui Dumnezeu în ce ne priveşte, cum şi de caracterul sacru al Legii Sale, deoarece Hristos a trebuit să moară pentru a-i menţine autoritatea. Nu peste mult timp, cel ascultător va vedea rezultatul binecuvântat al păzirii poruncilor lui Dumnezeu. (Signs of the Times, 15 decembrie 1881)

  Iubim poruncile Domnului mai mult decât aurul - 2018. Acum este timpul pentru ca aleşii lui Hristos să-şi arate consacrarea în slujba Sa şi toţi urmaşii Săi să dea cea mai nobilă mărturie pentru Stăpânul lor, stând neclintiţi împotriva curentului răului care stăpâneşte.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...