Articolul precedentCu totul deosebit
  Articolul următorȘifra și Pua

  Nu vom sluji niciunui chip cioplit

  Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi sâ nu le slujeşti. (Exodul 20:4,5)

  Creatorul nostru cere întreaga noastră devoţiune, supunerea, loialitatea noastră cea mai bună. Tot ce tinde să abată iubirea noastră de la Dumnezeu sau să se interpună slujirii datorate Lui devine un idol. Unele dintre pământurile oamenilor, casele şi mărfurile lor sunt idoli. Afacerile continuă să fie făcute cu zel şi energie, în timp ce slujirea lui Dumnezeu este considerată ca fiind secundară. Altarul familial este neglijat, rugăciunea în taină este uitată. Mulţi susţin că sunt corecţi cu aproapele lor şi se pare că au simţământul că, făcând astfel, rezolvă totul în privinţa datoriei lor. Dar nu este suficient să respecţi ultimele şase porunci ale Decalogului. Noi trebuie să-L iubim pe Domnul, Dumnezeul nostru, cu toată inima. Nimic altceva nu poate satisface cerinţele Legii lui Dumnezeu decât ascultarea de fiecare precept al ei.

  Sunt mulţi aceia ale căror inimi au fost atât de împietrite de prosperitate, încât Îl uită pe Dumnezeu şi uită de nevoite aproapelui lor. Cei care mărturisesc a fi creştini se împodobesc cu bijuterii, lănţişoare, îmbrăcăminte costisitoare, în timp ce oamenii săraci ai lui Dumnezeu suferă pentru că nu au strictul necesar vieţii. Bărbaţi şi femei care pretind mântuirea prin sângele Mântuitorului risipesc mijloacele care le-au fost încredinţate pentru salvarea altor suflete şi apoi dau fără plăcere şi puţin pentru religie, în timp ce cheltuiesc cu mână largă dacă astfel vor primi cinste şi onoare. Aceştia sunt nişte închinători la idoli. (Signs of the Times, 26 ianuarie 1882) Tot ce îndepărtează mintea de la Dumnezeu ia forma unui idol şi aceasta este cauza pentru care există atât de puţină putere în biserica de astăzi. (Manuscript 2,1893)

  Porunca a doua opreşte închinarea la adevăratul Dumnezeu prin chipuri şi asemănări. (…) Mintea, fiind îndepărtată de la perfecţiunea fără margini a lui Dumnezeu, va fi atrasă mai degrabă spre creatură decât spre Creator. (Patriarhi şi profeţi, p. 306)

  Dumnezeu cercetează inima. El face deosebire între o slujire adevărată, din inimă, şi idolatrie. (Manuscript 126,1901)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...