Să nu luăm în deșert Numele Domnului

  Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va laşa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exodul 20:7)

  Motivul pentru care se dă această poruncă este clar: să nu jurăm „nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.” Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Noi nu avem nimic care să nu fie primit de la El. Mai mult chiar, nu avem nimic care să nu fi fost cumpărat pentru noi cu sângele Domnului Hristos. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 66)

  Nu ar trebui să rostim niciodată cuvinte aprinse de patimă, deoarece înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri ele sunt ca nişte înjurături. (Căminul adventist, p. 439)

  Această poruncă nu numai că interzice jurămintele false şi blestemele obişnuite, ci ne interzice să folosim numele lui Dumnezeu în mod uşuratic sau neglijent, fără respect faţă de înfricoşătoarea lui însemnătate. Prin folosirea necugetată a numelui lui Dumnezeu în vorbirea de rând, prin invocarea Lui în problemele neînsemnate şi prin deasa şi necugetata repetare a numelui Său, noi îl dezonorăm. „Numele Lui este sfânt şi înfricoşat” (Psalmii 111:9). Toţi trebuie să cugetăm la maiestatea Sa, la curăţia şi sfinţenia Sa, pentru ca inima să fie mişcată de simţământul caracterului Său proslăvit, iar numele Său sfânt să fie rostit cu respect şi solemnitate. (Patriarhi şi profeţi, p. 306-307)

  Nu ar trebui să-i înălţăm pe oameni şi să ne închinăm înaintea lor, ci să-L înălţăm numai pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu viu şi adevărat, Acela căruia I se cuvin închinarea şi respectul nostru. Conform învăţăturilor Sfintelor Scripturi, noi Îl dezonorăm pe Dumnezeu când ne adresăm slujitorilor altarului cu „reverend” („cucernic”, „Sfinţia Ta”, „Preasfinţitul”) . Niciun muritor nu are dreptul să ataşeze acest cuvânt numelui său sau numelui oricărei alte fiinţe omeneşti. El îi aparţine numai lui Dumnezeu, pentru a-L deosebi de orice altă fiinţă omenească -„Numele Lui este sfânt şi înfricoşat” (Psalmii 111:9). Noi Îl dezonorăm pe Dumnezeu atunci când folosim acest cuvânt acolo unde nu trebuie folosit. (…) Tatăl şi Fiul, numai Ei trebuie să fie înălţaţi. (Youth’s Instructor, 7 iulie 1898)

  Să nu luăm în deșert Numele Domnului - 2018. Nu ar trebui să rostim niciodată cuvinte aprinse de patimă, deoarece înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri ele sunt ca nişte înjurături.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Răzbunare sau iertare

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Prima jucărie

  Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu este banal sau inutil, nimic nu este la întâmplare. Fii atent la ceea ce îți va oferi astăzi! În primul rând, exprimă-ți recunoștința, apoi împărtășește cu cineva ceea ce ai primit.

  Nu ești singură

  L-am auzit pe Dumnezeu care spunea: „Totuși, Cynthia, am fost cu tine toată ziua!” În acel moment m-am ridicat, am plecat de la școală, am intrat în mașină și am condus spre casă cu bucurie. Mulțumesc, Isuse, că ai fost cu mine toată ziua și că mereu ești alături de mine!

  Nu văd decât ceva bun în ei

  Să ne aşezăm astăzi în mâinile lui Dumnezeu, astfel încât El să ne dea înţelegerea şi înţelepciunea de a nu îi judeca pe alţii, pentru că, dacă facem aşa ceva, e foarte posibil ca problema respectivă să fie la noi.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis