Articolul precedentNunta pe banii moșului
  Articolul următorMaria, sora lui Moise

  Viața lungă făgăduită celor care își onorează părinții

  Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

  Aceia care Îl urmează pe Hristos într-adevăr trebuie să-L lase să locuiască în inima lor şi să-L întroneze acolo ca suprem Conducător. Ei trebuie să reprezinte spiritul şi caracterul Său în familia lor şi să fie buni şi politicoşi cu aceia cu care vin în contact. Sunt mulţi copii care se laudă că ei cunosc adevărul, dar nu le dau părinţilor lor cinstea şi afecţiunea care li se cuvin, nu manifestă decât puţină iubire faţă de tatăl şi mama lor şi uită să-i onoreze, neîmplinindu-le dorinţele şi nevoile şi necăutând să le uşureze îngrijorările. Mulţi dintre cei care mărturisesc a fi creştini nu ştiu ce înseamnă „cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” şi, în consecinţă, nu vor putea să ştie câtuşi de puţin ce înseamnă „să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. Cel care cercetează inima ştie care este atitudinea ta faţă de părinţii tăi, fiindcă El cântăreşte caracterul moral în cântarul de aur al sanctuarului ceresc. O, mărturiseşte-ţi neglijenţa faţă de părinţii tăi şi nesupunerea faţă de porunca sfântă a lui Dumnezeu! (Youth’s Instructor, 22 iunie 1893)

  Părinţii sunt îndreptăţiţi la o iubire şi un respect cum nu sunt datorate nimănui altcuiva. Dumnezeu însuşi, Cel care a aşezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredinţate grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieţii, părinţii să ţină locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptăţită a părinţilor săi respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere din partea copiilor nu numai să le dea respect, supunere şi ascultare părinţilor lor, ci şi să le acorde dragostea şi amabilitatea lor, să le uşureze poverile, să le apere prestigiul, să-i susţină şi să-i mângâie la bătrâneţe. (Patriarhi şi profeţi, p. 308)

  Porunca a cincea este obligatorie pentru copii atâta vreme cât trăiesc, atât ei, cât şi părinţii lor. (Youth’s Instructor, septembrie 1873)

  Viața lungă făgăduită celor care își onorează părinții - 2018. Părinţii sunt îndreptăţiţi la o iubire şi un respect cum nu sunt datorate nimănui altcuiva. Dumnezeu însuşi, Cel care a aşezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredinţate grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieţii, părinţii să ţină locul lui Dumnezeu pentru copiii lor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis