Articolul precedentBanca cerului
  Articolul următorFata faraonului

  Să nu ucidem

  Să nu ucizi. (Exodul 20:13)

  Toate actele de nedreptate care tind să scurteze viaţa, spiritul de ură și răzbunare sau cultivarea unei pasiuni care duce la acţiuni vătămătoare pentru alţii sau care ne face să le vrem răul („căci cine urăşte pe fratele iu rste un ucigaş”), o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau în suferinţă, orice satisfacere egoistă a poftelor, orice lipsire fără rost de cele un mare sau munca peste măsură, care tinde să distrugă sănătatea – toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt călcări ale poruncii a șasea. (Patriarhi şi profeţi, p. 308)

  Unii îşi sacrifică obligaţiile fizice şi morale, gândind să găsească fericirea; aceştia îşi pierd atât sufletul, cât şi trupul. Alţii îşi caută fericirea în satisfacerea unui apetit nenatural, considerând că satisfacerea gusturilor este mai de dorit decât sănătatea şi viaţa. Mulţi acceptă să fie cuprinşi, înlănţuiţi de pasiuni senzuale şi îşi vor sacrifica puterile fizice, intelectuale și morale pentru satisfacerea plăcerii. Ei vor ajunge înainte de vreme în mormânt şi, în ziua judecăţii, vor fi acuzaţi de sinucidere. (Youth’s Instructor, aprilie 1872)

  Spiritul urii şi al răzbunării îşi are originea în Satana şi acesta l-a făcut să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutreşte răutate sau lipsă de amabilitate nutreşte acelaşi gând şi rodul acestuia va fi moartea. În gândul de răzbunare se află fapta rea, aşa cum planta se află în sămânţă. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 89)

  Legea lui Dumnezeu ia notă şi de gelozia, invidia, ura, răutatea, răzbunarea, plăcerile şi ambiţiile care răvăşesc sufletul, dar care nu au ajuns să fie exteriorizate, pentru că a lipsit doar ocazia, nicidecum voinţa. Şi aceste emoţii păcătoase vor fi puse la socoteală în ziua în care Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată (…) cu privire la tot ce este ascuns (Eclesiastul 12:14). (Signs of the Times, 10 ianuarie 1911)

  Domnul Hristos este neprihănire, sfinţire şi răscumpărare pentru aceia care cred în El. (…) El ne pune înainte un exemplu desăvârşit de sfântă ascultare de Legea lui Dumnezeu. (Review and Herald, 4 februarie 1890)

  Să nu ucidem - 2018. Spiritul urii şi al răzbunării îşi are originea în Satana şi acesta l-a făcut să-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutreşte răutate sau lipsă de amabilitate nutreşte acelaşi gând şi rodul acestuia va fi moartea. În gândul de răzbunare se află fapta rea, aşa cum planta se află în sămânţă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...