Articolul precedentDincolo de vârf
  Articolul următorIetro

  Să nu mințim și să nu dăm mărturii false

  Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exodul 20:16)

  Porunca a noua ne cere să avem o poziţie neclintită faţă de adevăr, în toate declaraţiile noastre, prin care pot fi afectate caracterele semenilor noştri. Limba, pe care omul o ţine atât de puţin sub control, trebuie să fie ţinută în frâu de principii puternice şi cinstite, de legea iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. (Letter 75, 1895)

  Vorbirea neadevărată în orice problemă şi orice încercare sau intenţie de a înşela sunt cuprinse aici. Intenţia de a înşela este minciună. Printr-o privire, printr-o mişcare a mâinii, printr-o expresie a feţei se poate spune o minciună tot atât de bine ca şi prin cuvinte. Orice adăugire intenţionată în vorbire, orice aluzie sau orice insinuare făcute în mod calculat, cu gândul de a face o impresie greşită sau exagerată, chiar povestirea unor fapte în aşa fel încât să inducă în eroare pe cineva constituie o minciună. Acest precept interzice orice încercare de a distruge bunul nume al semenului nostru, prin exagerări sau bănuieli rele, prin vorbiri de rău sau bârfeli. Chiar şi ascunderea intenţionată a adevărului, de pe urma căreia alţii pot fi păgubiţi, este o violare a poruncii a noua. (Patriarhi şi profeţi, p. 309)

  El [Isus] învaţă că adevărul exact trebuie să fie legea vorbirii. „Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»” (Matei 5:37). Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înţeles şi de umplutură, care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnă complimentele înşelătoare, ocolirea adevărului, frazele linguşitoare, exagerările şi falsurile în comerţ, care sunt atât de obişnuite în societate şi în lumea de afaceri. Ele mai învaţă că niciun om care încearcă să pară ce nu este sau ale cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simţăminte ale inimii nu poate fi numit sincer. (…)

  Tot ce fac creştinii trebuie să fie transparent ca lumina soarelui. Adevărul este de la Dumnezeu; înşelăciunea, în oricare dintre nenumăratele ei forme, este de la Satana. (…) Noi nu putem spune adevărul decât dacă mintea noastră este călăuzită continuu de Acela care este adevărul. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 105-106)

  Să nu mințim și să nu dăm mărturii false - 2018. Orice adăugire intenţionată în vorbire, orice aluzie sau orice insinuare făcute în mod calculat, cu gândul de a face o impresie greşită sau exagerată, chiar povestirea unor fapte în aşa fel încât să inducă în eroare pe cineva constituie o minciună.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...