Articolul precedentInsula comorilor
  Articolul următorSefora

  Să nu fim lacomi

  Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. (Exodul 20:17)

  Ultima poruncă condamnă lăcomia. Orice dorinţă egoistă, orice fel de nemulţumire, orice faptă de înşelăciune, orice satisfacere egoistă lucrează la întărirea şi dezvoltarea unui caracter care va distruge asemănarea i imului cu Hristos şi îi închide porţile cetăţii lui Dumnezeu. (Letter 15, 1895)

  Când vin să le slujească celor care vor fi moştenitorii mântuirii şi îi văd manifestând egoism şi lăcomie şi căutându-şi propriile avantaje în dezavantajul altora, aceşti îngeri se întorc şi pleacă mâhniţi. Când îi văd pe cei care pretind că sunt moştenitori ai moştenirii veşnice fiind atât de meschini în relaţiile lor cu cei care nu nutresc nicio ambiţie mai înaltă decât aceea de a-şi aduna comori pe pământ, îngerii pleacă ruşinaţi (…). Domnul nu ar putea fi slăvit mai bine şi adevărul onorat mai mult decât arătându-le celor necredincioşi că adevărul a făcut o lucrare mare şi bună în viaţa oamenilor care, din fire, sunt lacomi şi zgârciţi. Dacă s-ar putea vedea că, în dreptul acestora, credinţa a avut o influenţă în a le modela caracterul, în a-i schimba din oameni zgârciţi, egoişti, lacomi şi iubitori de bani în oameni cărora le place să facă bine, care caută ocazii de a-şi folosi banii pentru a-i binecuvânta pe cei care au nevoie să fie binecuvântaţi, care îi cercetează pe văduvă şi pe orfan în necazurile lor şi care se păstrează neîntinaţi de lume, aceasta ar fi o dovadă că religia lor este autentică. Unii ca aceştia vor lăsa ca lumina lor să strălucească, astfel încât ceilalţi, văzând faptele lor bune, să-L slăvească pe Tatăl lor care este în ceruri. Roada aceasta ar fi spre sfinţire şi ei ar fi nişte reprezentanţi vii ai lui Hristos pe pământ. Păcătoşii ar fi convinşi că în adevăr există o putere de care ei sunt străini. Cei care mărturisesc că aşteaptă şi veghează în vederea arătării Domnului lor nu trebuie să-şi dezonoreze mărturisirea de credinţă printr-un comportament meschin, tocmindu-se până la ultimul bănuţ. O astfel de roadă nu creşte în pomul creştin. (Mărturii, vol. 2, p. 239)

  Porunca a zecea loveşte la rădăcina tuturor păcatelor, oprind dorinţele egoiste, din care izvorăsc faptele păcătoase. Cel care, în ascultare de Legea lui Dumnezeu, se reţine chiar şi de la o dorinţă păcătoasă care vizează ceva ce aparţine altuia, nu se poate face vinovat de vreo faptă rea faţă de semenii săi. (Patriarhi şi profeţi, p. 309)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...