Toți cei împovărați de păcat sunt chemați să se înscrie în școala lui Hristos

  Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

  Astăzi vocea plăcută şi dulce a harului ajunge la urechile tale. Astăzi invitaţia Cerului îţi este adresată. Chiar astăzi în ceruri totul spune: „Vino!” (Review and Herald, 17 august 1869)

  Vino, căci toate lucrurile sunt gata acum! Toţi cei care vor, să vină şi să ia apa vieţii fără plată! Acum este timpul când trebuie să ne dorim o simplitate copilărească, să ne dorim să vedem îndepărtate complet din mândria, deşertăciunea şi nebunia. Noi trăim în perspectiva judecăţii. Oamenii, bărbaţi şi femei, deopotrivă, vor avea nevoie de o putere mai mare decât orice ajutor omenesc pe care s-ar putea sprijini. Ei trebuie să se sprijine pe braţul cel puternic al lui Iehova. Noi aşteptăm acea zi când faptele oamenilor vor fi cercetate şi testate; şi dorim să fiţi şi voi gata. Facem un apel la voi să părăsiţi mândria lumii, deşertăciunea şi nebunia vieţii. Isus vă iubeşte. Lui Isus îi este milă de vol. Ostile îngereşti au fost trimise să vă slujească. Şi acum, când întreg cerul este interesat de voi, veţi fi şi voi interesaţi de voi înşivă? (Review and Herald, 17 august 1869)

  Unii oameni par a se teme să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, de parcă ar avea îndoieli şi bănuieli. Ei se roagă ca Domnul să îi înveţe şi, cu toate acestea, se tem să acorde credit Cuvântului garantat al lui Dumnezeu şi să creadă că au fost învăţaţi de El. Atâta timp cât venim în umilinţă la cerescul nostru Tată, cu un spirit dispus să se lase învăţat, doritor şi binevoitor să înveţe, de ce să ne îndoim că Dumnezeu îşi va aduce la îndeplinire făgăduinţele? (…) Când ai căutat să cunoşti voia Lui, partea ta în această acţiune cu Dumnezeu este acum aceea de a crede că vei fi condus, călăuzit şi binecuvântat în a împlini voia Sa. (…) Domnul Hristos este Acela care îşi călăuzeşte astăzi poporul, arătându-i unde şi cum să lucreze. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1155-1156)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...