Articolul precedentIosif și jandarmul
  Articolul următorMulțimea și pericolele ei

  Învățăm de la Hristos

  Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

  Numai cu ajutorul învăţătorului divin putem înţelege adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. În şcoala Sa, noi învăţăm cum să fim blânzi şi smeriţi. El ne arată cum să înţelegem taina evlaviei. (Manuscript 99,1902) Aceia care doresc o educaţie de cel mai înalt nivel să înveţe (…) că Dumnezeu este alături de toţi cei care îl caută cu o inimă smerită.

  Cu cât cineva vede mai bine caracterul lui Dumnezeu, cu atât devine mai umil şi mai modest în ce priveşte imaginea de sine. Aceasta este, într-adevăr, dovada că el priveşte la Dumnezeu şi că este legat de Isus Hristos. Dacă nu suntem blânzi şi smeriţi, nu putem pretinde că avem o concepţie bazată pe adevăr cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Oamenii pot gândi că au calităţi superioare. Talentele lor deosebite, educaţia, cunoştinţa, elocvenţa, activitatea şi zelul lor pot să ia ochii, să stârnească imaginaţia şi să trezească admiraţia acelora care nu pot să citească dincolo de ceea ce se vede; dar, dacă umilinţa şi modestia nu însoţesc celelalte daruri, vor ieşi la iveală înălţarea de sine şi îngâmfarea. Dacă fiecare calitate nu îi este consacrată lui Dumnezeu, dacă aceia cărora Dumnezeu le-a încredinţat aceste daruri nu caută acel har care poate face ca aceste calităţi să fie primite de El, atunci vor fi consideraţi de Domnul nişte „robi netrebnici”.

  Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duh zdrobit. „Dumnezeule,Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită” (Psalmii 51:17). Cei a căror inimă este zdrobită şi supusă, care au văzut manifestarea glorioasă a caracterului lui Dumnezeu, nu vor da pe faţă niciun fel de îngâmfare. (…) Eul va fi pierdut din vedere, conştienţi fiind de slava minunată a lui Dumnezeu şi de totala lor nevrednicie. Toţi aceia care preţuiesc o viaţă sfântă şi fericită împreună cu Dumnezeu… vor face tot ce depinde de ei ca să poată vedea măcar o licărire a slavei Lui. Ei îl vor ruga pe Dumnezeu să le permită să-L vadă în orice loc şi în orice împrejurare. Ei vor nutri acel spirit blând şi smerit care se cutremură în faţa Cuvântului lui Dumnezeu. (Letter 87,1896)

  Învățăm de la Hristos - 2018. Dacă fiecare calitate nu îi este consacrată lui Dumnezeu, dacă aceia cărora Dumnezeu le-a încredinţat aceste daruri nu caută acel har care poate face ca aceste calităţi să fie primite de El, atunci vor fi consideraţi de Domnul nişte „robi netrebnici”.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis