Articolul precedentAmbiție, muncă și recunoștință
  Articolul următorNadab și Abihu

  Noi primim o credință care lucrează prin dragoste

  Căci în Isus Hristos nici tăierea imprejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. (Galateni 5:6)

  Atunci când îi prezinţi lui Dumnezeu cererile tale, acest lucru trebuie făcut în umilinţă, fără a te mândri cu realizări superioare, ci având o reală foame a sufletului după binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul Hristos ştie întotdeauna ce se nutreşte în inimă. Noi trebuie să avem credinţa că Dumnezeu va auzi şi va răspunde la rugăciunile noastre; căci „tot ce nu vine din încredinţare (credinţă – K.J.V.) este păcat”. Adevărata credinţă este cea care lucrează din dragoste şi purifică sufletul. O credinţă vie va fi o credinţă activă, lucrătoare. Dacă am merge în grădină şi am găsi că nu există niciun fel de sevă în plante, nicio prospeţime în frunze, niciun fel de muguri care să se desfacă sau flori care să înflorească, niciun semn de viaţă în tulpini sau ramuri, am spune: „Plantele sunt moarte. Smulgeţi-le şi aruncaţi-le din grădină, căci ele urâţesc locul.” Aşa stau lucrurile şi cu aceia care mărturisesc a fi creştini, dar nu au nicio spiritualitate. Dacă nu există niciun semn de vigoare religioasă, dacă nu există nicio împlinire a poruncilor Domnului, atunci este evident că nu există nicio rămânere în Hristos, butucul cel viu al viţei. (Youth’s Instructor, 13 septembrie 1894)

  Credinţa şi dragostea sunt elemente esenţiale, puternice şi lucrătoare ale caracterului creştin. Aceia care le au sunt una cu Hristos şi aduc la îndeplinire misiunea lucrării Sale. (…) Noi trebuie să stăm la picioarele lui Hristos ca elevi permanenţi şi să lucrăm cu darurile credinţei şi ale iubirii Sale. Atunci, vom purta jugul lui Hristos şi vom ridica povara Sa, iar El ne va recunoaşte ca fiind una cu El; în ceruri se va spune: „Sunteţi împreună-lucrători cu Dumnezeu.” Îşi vor aminti oare tinerii noştri că fără credinţă este cu neputinţă să-l fim plăcuţi lui Dumnezeu? Şi că, de fapt, credinţa trebuie să fie aceea care să lucreze prin dragoste şi să purifice sufletul? (Youth’s Instructor, 2 august 1894)

  Noi nu putem preţui îndeajuns valoarea unei credinţe simple şi a unei ascultări fără murmur. Numai urmând pe calea ascultării într-o credinţă simplă poate caracterul să obţină desăvârşirea. (Manuscript5a, 1895)

  Noi primim o credință care lucrează prin dragoste - 2018. Noi trebuie să stăm la picioarele lui Hristos ca elevi permanenţi şi să lucrăm cu darurile credinţei şi ale iubirii Sale. Atunci, vom purta jugul lui Hristos şi vom ridica povara Sa, iar El ne va recunoaşte ca fiind una cu El.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...