Articolul precedentInundațiile
  Articolul următorEleazar și Itamar

  Învățăm să vorbim limba Canaanului

  Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, ca rouă să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă. (Deuteronomul 32:2)

  Noi trebuie să fim martori pentru Hristos; şi vom fi atunci când vom r reşte zilnic până la statura deplină de bărbaţi şi femei în Isus Hristos. Este privilegiul nostru să creştem zilnic, mai mult şi tot mai mult, în asemănare cu El. Atunci vom dobândi puterea de a ne exprima dragostea faţă de El Intr-o vorbire mai elevată, mai curată; atunci ideile noastre vor fi mai larg cuprinzătoare şi mai profunde, iar judecata noastră va deveni mai sănătoasă şi mai vrednică de încredere, în timp ce mărturia noastră va avea In ea mai multă viaţă şi mai multă siguranţă. Noi nu trebuie să cultivăm limbajul pământesc şi să fim atât de familiarizaţi cu limbajul oamenilor, încât limbajul Canaanului să fie pentru noi nou şi străin. Noi trebuie să învăţăm în şcoala lui Hristos. Cu toate acestea, realitatea este că mulţi sunt satisfăcuţi cu o experienţă foarte limitată în lucrurile spirituale, deoarece demonstrează, în rugăciunile şi în mărturia lor, o slabă cunoaştere a lucrurilor spirituale. Se dă pe faţă o judecată mai puţin sănătoasă în aspectele care privesc interesele noastre veşnice decât în problemele noastre pământeşti, trecătoare.

  Creştinii trebuie să fie elevi credincioşi în şcoala lui Hristos, învăţând mereu mai mult despre cer, mai mult din cuvintele şi din voia lui Dumnezeu, mai mult despre adevăr şi despre cum să folosească apoi cu credincioşie cunoştinţa pe care au dobândit-o. (Youth’s Instructor, 28 iunie1894)

  Principala cerinţă, în ce priveşte limbajul, este ca el să fie curat, amabil şi sincer – exprimarea exterioară a unor virtuţi lăuntrice. Cea mai bună şcoală pentru un asemenea limbaj, pentru învăţarea lui, este căminul.

  Cuvintele pline de amabilitate sunt pentru suflet ca rouă şi ca o ploaie liniştită. Scriptura ne spune despre Domnul Hristos că harul era turnat pe buzele Lui, astfel încât El ştia „să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare” (Isaia 50:4). Şi Domnul ne cere ca şi vorbirea noastră „să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare”, „ca să dea har celor ce… aud” (Coloseni4:6; Efeseni 4:29). (Căminul adventist, p. 435) Când inima este curată, din ea vor izvorî comori de înţelepciune. (Ibidem, p. 438)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...