Articolul precedentCredința
  Articolul următorÎnvins sau biruitor?

  Intrăm în odihna lui Hristos

  Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. (Evrei 4:9)

  Dacă eşti dispus să înveţi blândeţea şi smerenia inimii în şcoala lui Hristos, El îţi va da, cu siguranţă, odihnă şi pace. Trebuie să duci o luptă teribilă ca să renunţi la propria voinţă şi la propriul drum. Dar, odată învăţată această lecţie, vei găsi odihnă şi pace. Mândria, egoismul şi ambiţia trebuie să fie biruite. Trebuie să fii cu totul cufundat în voinţa lui Hristos. Întreaga viaţă poate deveni un continuu sacrificiu din iubire, fiecare acţiune, o manifestare şi fiecare cuvânt, o exprimare a iubirii. După cum seva dă viaţă viţei-de-vie, circulând prin mlădiţe şi prin ciorchine, coborând până la cele mai de jos fibre şi ajungând până la cele mai de sus frunze, tot astfel harul şi dragostea lui Hristos ard şi sunt din abundenţă în suflet, trimiţând virtuţile lor în fiecare parte a fiinţei, dominând fiecare acţiune a corpului şi a minţii. (Letter 14,1887)

  Noi vom găsi adevărata odihnă în a fi conlucrători cu Hristos în marea lucrare pentru care El Şi-a dat viaţa. Pe când eram păcătoşi, El Şi-a dat viaţa pentru noi. El doreşte să venim la El şi să învăţăm de la El. În acest fel vom găsi odihnă. El spune că ne va da odihnă. „învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29). Făcând astfel, vom găsi în propria experienţă odihna pe care o dă Hristos, odihnă care vine din purtarea jugului Său şi a poverii Sale. (Gânduri despre cartea Apocalipsei, 4 aprilie 1901)

  O formă de evlavie lipsită de putere este ceva obositor, o povară; dar când întreaga inimă este cuprinsă în angajată în slujirea lui Hristos, atunci sufletul are odihnă, căci Dumnezeu este Acela care face să triumfăm zilnic asupra puterii întunericului. Dumnezeu îl ajută pe cel care îi încredinţează Domnului sufletul său ca unui Creator credincios. (Youth’s Instructor, 22 iunie 1893)

  A învăţa lecţiile predate de Domnul Hristos constituie comoara cea mai mare pe care o pot găsi elevii dornici de învăţătură. Ei primesc odihna atunci când, în cunoştinţă de cauză, fac totul pentru a-l fi plăcuţi lui Dumnezeu. (Letter 144,1901)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...