Să ne concentrăm gândurile asupra lui Hristos

  Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre. (Efeseni 4:23)

  Tineretul de astăzi trebuie să fie educat să aducă la îndeplinire scopuri înalte şi sfinte. (…) Ei sunt elevi în şcoala lui Hristos, învăţând zilnic lecţiile învăţătorului divin. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

  La tineri, sentimentele sunt mai înflăcărate, memoria este mult mai puternică în a reţine şi inima este mult mai deschisă la influenţa divină; în timpul tinereţii, puterile fizice şi mintale trebuie puse la lucru, ca să se realizeze mari progrese atât pentru lumea de acum, cât şi pentru aceea care va veni.

  Cantitatea de cunoştinţe valoroase care pot fi dobândite de tineri şi de tinere cu greu poate fi estimată; dar, pentru a atinge un standard înalt, ei trebuie să închidă uşa gândurilor degradante pe care Satana li le inoculează în minte şi să refuze să se supună ispitelor lui. Tinerii trebuie să obţină ceea ce nu se poate cumpăra cu aur, cultivând scopuri curate şi puternice şi străduindu-se să fie în totul ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru ei. Mintea trebuie educată să se ocupe de teme de gândire demne şi potrivite. Ei trebuie să studieze Scriptura şi să aducă în viaţa de fiecare zi regulile divine pe care Dumnezeu le-a dat pentru călăuzirea lor. Cel care a îmbătrânit în slujba lui Dumnezeu poate va descoperi că mintea lui este goală în ce priveşte lucrurile care se întâmplă în jurul său; poate că evenimente şi lucrări recente îi vor dispărea curând din memorie, dar mintea sa este întotdeauna trează în ce priveşte scenele şi evenimentele din copilărie. O, dacă tinerii şi-ar da seama cât de important este să-ţi păstrezi mintea curată, neîntinată, liberă de gânduri stricate, şi să-ţi fereşti sufletul de orice practici degradante; căci curăţia sau stricăciunea tânărului se reflectă în anii de mai târziu, ai bătrâneţii. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894) Adevărurile Bibliei, acceptate, vor înălţa mintea de la cele pământeşti şi degradante. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi apreciat aşa cum ar trebui să fie, atunci atât cei vârstnici, cât şi cei tineri ar avea o credinţă integritate lăuntrică, o principialitate care i-ar face în stare să reziste ispitelor. (Îndrumarea copilului, p. 506)

  Să ne concentrăm gândurile asupra lui Hristos - 2018. O, dacă tinerii şi-ar da seama cât de important este să-ţi păstrezi mintea curată, neîntinată, liberă de gânduri stricate, şi să-ţi fereşti sufletul de orice practici degradante; căci curăţia sau stricăciunea tânărului se reflectă în anii de mai târziu, ai bătrâneţii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...