Să ne împotrivim ispitei

  Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

  Satana încă vine cu ispitele lui la fiii oamenilor. El foloseşte orice mijloc care-i stă la dispoziţie ca să se ascundă, să nu fie văzut, şi acesta este motivul pentru care mulţi sunt ignoranţi cu privire la cursele lui. Cu câteva zile în urmă am fost întrebată: „Crezi într-un diavol personal?” „Da, cred!” a fost răspunsul meu. „Ei bine”, s-a bucurat cel care mi-a pus întrebarea, „eu nu cred că există o astfel de fiinţă; gândurile şi impulsurile noastre rele, toate acestea sunt diavolul despre care noi nu ştim nimic!” „Dar”, am întrebat eu, „Cine sugerează aceste gânduri? De unde vin ele, dacă nu de la Satana?”…

  Tot atât de sigur cum este că avem un Mântuitor personal este şi că avem un adversar personal, crud şi perfid, care ne urmăreşte întotdeauna pas cu pas şi complotează pentru a ne duce în rătăcire. Deghizat, el poate să lucreze cu un mare succes. Oriunde se cultivă părerea că el nu există, acolo el este cel mai activ. Când îi suspectăm cel mai puţin prezenţa, atunci el câştigă avantaj asupra noastră. Sunt alarmată când văd atât de mulţi tineri supunându-se puterii lui, în timp ce nici măcar nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Dacă ar vedea pericolul în care se află, atunci ei ar alerga la Hristos, refugiul păcătosului. (Youth’s Instructor, 21 noiembrie 1883)

  Ţintiţi să fiţi elevi credincioşi în şcoala lui Hristos, învăţând zilnic să vă conformaţi viaţa după Modelul divin. Îndreptaţi-vă faţa spre cer şi strădu-iţi-vă să obţineţi premiul înaltei chemări pe care aţi primit-o în Hristos Isus. Alergaţi cu răbdare în alergarea creştină şi ridicaţi-vă mai presus de orice ispită care ar veni peste voi, oricât de dureroasă, de chinuitoare ar fi ea. Împotriviţi-vă Diavolului şi el va fugi de la vol. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi, dacă vreţi să faceţi primul pas spre în sus, veţi găsi mâna Lui întinsă ca să vă ajute. Depinde de fiecare dintre voi, în mod personal, dacă umblaţi în lumina Soarelui Neprihănirii sau în întunericul rătăcirii. Adevărul lui Dumnezeu poate fi o binecuvântare pentru voi doar dacă îngăduiţi influenţei Lui să vă curăţească şi să vă înnobileze sufletul. (Youth’s Instructor, 30 mai 1895)

  Să ne împotrivim ispitei - 2018. Când îi suspectăm cel mai puţin prezenţa, atunci Satana câştigă avantaj asupra noastră. Sunt alarmată când văd atât de mulţi tineri supunându-se puterii lui, în timp ce nici măcar nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Dacă ar vedea pericolul în care se află, atunci ei ar alerga la Hristos, refugiul păcătosului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...