Să ne împotrivim ispitei

  Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

  Satana încă vine cu ispitele lui la fiii oamenilor. El foloseşte orice mijloc care-i stă la dispoziţie ca să se ascundă, să nu fie văzut, şi acesta este motivul pentru care mulţi sunt ignoranţi cu privire la cursele lui. Cu câteva zile în urmă am fost întrebată: „Crezi într-un diavol personal?” „Da, cred!” a fost răspunsul meu. „Ei bine”, s-a bucurat cel care mi-a pus întrebarea, „eu nu cred că există o astfel de fiinţă; gândurile şi impulsurile noastre rele, toate acestea sunt diavolul despre care noi nu ştim nimic!” „Dar”, am întrebat eu, „Cine sugerează aceste gânduri? De unde vin ele, dacă nu de la Satana?”…

  Tot atât de sigur cum este că avem un Mântuitor personal este şi că avem un adversar personal, crud şi perfid, care ne urmăreşte întotdeauna pas cu pas şi complotează pentru a ne duce în rătăcire. Deghizat, el poate să lucreze cu un mare succes. Oriunde se cultivă părerea că el nu există, acolo el este cel mai activ. Când îi suspectăm cel mai puţin prezenţa, atunci el câştigă avantaj asupra noastră. Sunt alarmată când văd atât de mulţi tineri supunându-se puterii lui, în timp ce nici măcar nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Dacă ar vedea pericolul în care se află, atunci ei ar alerga la Hristos, refugiul păcătosului. (Youth’s Instructor, 21 noiembrie 1883)

  Ţintiţi să fiţi elevi credincioşi în şcoala lui Hristos, învăţând zilnic să vă conformaţi viaţa după Modelul divin. Îndreptaţi-vă faţa spre cer şi strădu-iţi-vă să obţineţi premiul înaltei chemări pe care aţi primit-o în Hristos Isus. Alergaţi cu răbdare în alergarea creştină şi ridicaţi-vă mai presus de orice ispită care ar veni peste voi, oricât de dureroasă, de chinuitoare ar fi ea. Împotriviţi-vă Diavolului şi el va fugi de la vol. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi, dacă vreţi să faceţi primul pas spre în sus, veţi găsi mâna Lui întinsă ca să vă ajute. Depinde de fiecare dintre voi, în mod personal, dacă umblaţi în lumina Soarelui Neprihănirii sau în întunericul rătăcirii. Adevărul lui Dumnezeu poate fi o binecuvântare pentru voi doar dacă îngăduiţi influenţei Lui să vă curăţească şi să vă înnobileze sufletul. (Youth’s Instructor, 30 mai 1895)

  Să ne împotrivim ispitei - 2018. Când îi suspectăm cel mai puţin prezenţa, atunci Satana câştigă avantaj asupra noastră. Sunt alarmată când văd atât de mulţi tineri supunându-se puterii lui, în timp ce nici măcar nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Dacă ar vedea pericolul în care se află, atunci ei ar alerga la Hristos, refugiul păcătosului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis