Articolul precedentDuhovnicul
  Articolul următorBalac

  Smerenia

  El îi face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El îi învaţă pe cei smeriţi calea Sa. (Psalmii 25:9)

  Va trebui să înveţi importanţa lecţiei a ce înseamnă să fii un om înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă să fii asemenea lui Isus, blând şi smerit cu inima, să aperi interesele altora cu mai multă sfinţenie decât le aperi pe ale tale. (…) Ea (această lecţie) trebuie pusă în practică în viaţa ta de zi cu zi, arătând că n-ai fost un elev leneş sau greu de cap în şcoala lui Hristos. (Letter 16,1886)

  Egoismul nu poate exista în inima în care locuieşte Hristos. Dacă este nutrit, atunci el va pune stăpânire pe tot ce este înăuntru. Te va face să te conduci după înclinaţii, mai degrabă decât după datorie; să faci din eul tău principala preocupare, să-ţi satisfaci dorinţele şi să nu-ţi refuzi nimic, în loc să cauţi să fii o binecuvântare pentru alţii. Nevoile şi planurile tale vor fi puse atunci mai presus de orice altceva. (…) Adevărata fericire trebuie să fie găsită nu în satisfacerea tuturor dorinţelor şi în mulţumirea de sine, ci în învăţătura lui Hristos. (…) Aceia care se încred în propria înţelepciune şi care îşi urmează propria cale merg lamentându-se la orice pas pentru că povara pe care egoismul o pune asupra lor este foarte grea. (…)

  Isus îi iubeşte pe cei tineri şi doreşte ca ei să aibă pacea pe care doar El le-o poate da. El îi invită să înveţe de la El blândeţea şi smerenia inimii. Acest har preţios este atât de rar văzut la tinerii de astăzi, chiar şi la aceia care mărturisesc a fi creştini. Propria cale li se pare dreaptă în ochii lor. Acceptând numele lui Hristos, ei nu acceptă şi caracterul Lui…; de aceea, ei nu cunosc nimic din bucuria şi din pacea care pot fi găsite în slujirea Sa. (Youth’sInstructor, 21 noiembrie 1883)

  Blândeţea lui Hristos, manifestată în cămin, îi va face fericiţi pe cei care locuiesc acolo; ea nu dă loc la ceartă, nu întoarce niciun singur răspuns mânios, ci linişteşte temperamentul cel mai irascibil şi degajă o amabilitate care este simţită de toţi cei din cercul plin de farmec al familiei. Ori de câte ori este cultivată, ea face din familia de pe pământ o parte a acelei mari şi unice familii de sus. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 22)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...