Articolul precedentLimbaj codificat
  Articolul următorBalaam

  Considerația față de alții

  Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrâcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, de bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. (Coloseni 3:12)

  Priviţi la Isus, călăuza şi modelul vostru. (…) Studiaţi şi vedeţi cum puteţi fi asemenea Lui, în consideraţie şi grijă fată de alţii, în blândeţe şi în smerenie. Astfel putem să „creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15), să putem reflecta chipul Său şi, la venirea Sa, să fim primiţi de El ca fiind ai Lui. (Youth’s Instructor, 5 decembrie 1883)

  Când Isus este înţeles prin credinţă şi este adus în sanctuarul lăuntric al sufletului, Duhul Sfânt modelează caracterul după asemănarea lui Hris-tos. Atunci, lecţiile din şcoala lui Hristos vor fi învăţate zilnic. Caracterul unui pom se cunoaşte după roadele lui. „După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20). Creştinul va străluci ca o lumină în mijlocul întunericului moral al lumii. El va fi blând, atent faţă de sentimentele celorlalţi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să fim „înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii” şi că este datoria fiecărui creştin să se supună disciplinei rânduielilor Bibliei, ca să poată fi „un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine”. Lucrarea care iese din mâna celor care fac acest lucru va dura cât veşnicia. Ea nu va fi amestecată cu vreo fărâmă de egoism şi nu va fi o lucrare neglijentă şi inutilă. (Youth’s Instructor, 20 septembrie 1894)

  Afecţiunea şi duioşia trebuie să fie cultivate şi manifestate întotdeauna în relaţiile dintre soţ şi soţie, părinţi şi copii, fraţi şi surori. Orice cuvânt pripit trebuie să fie stăpânit şi nu trebuie să existe nici măcar aparenţa lipsei de dragoste a unuia faţă de celălalt. Este de datoria fiecăruia din familie să fie amabil şi să vorbească blând.

  Cultivaţi delicateţea, afecţiunea şi dragostea, care se manifestă în mici acte de amabilitate, în vorbire şi în gesturi de atenţie şi de preocupare. (Căminul adventist, p. 198)

  Ceea ce are valoare înaintea lui Dumnezeu este podoaba lăuntrică, frumuseţea spiritului, cuvântul blând şi o consideraţie plină de atenţie pentru alţii. (Îndrumarea copilului, p. 429)

  Considerația față de alții - 2018. Afecţiunea şi duioşia trebuie să fie cultivate şi manifestate întotdeauna în relaţiile dintre soţ şi soţie, părinţi şi copii, fraţi şi surori. Orice cuvânt pripit trebuie să fie stăpânit şi nu trebuie să existe nici măcar aparenţa lipsei de dragoste a unuia faţă de celălalt. Este de datoria fiecăruia din familie să fie amabil şi să vorbească blând.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...