Articolul precedentFii tu însuți
  Articolul următorGabaoniții

  Curăția

  El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mâinilor Tale. (Iov 22:30)

  Acela care poartă pe merit numele de creştin, ceea ce înseamnă că este asemenea lui Hristos, va fi plin de evlavie şi de curăţie, plin de iubire şi de respect faţă de Dumnezeu şi faţă de Isus Hristos pe care L-a trimis El. Spiritul său, cuvintele şi acţiunile sale, toate vor purta amprenta Cerului. Ceilalţi vor vedea că a fost cu Isus şi a învăţat de la El. Rugăciunile lui vor fi simple şi înflăcărate şi se vor înălţa la Dumnezeu pe aripile credinţei. Învăţând în şcoala lui Hristos, el va avea despre sine o părere umilă şi, chiar dacă poate fi sărac în bunuri pământeşti, el poate fi bogat în virtuţile Duhului Sfânt şi îi poate binecuvânta şi îmbogăţi pe alţii prin spiritul şi influenţa lui, pentru că Hristos este în el un izvor de apă ţâşnind în viaţa veşnică. El va răspândi în jurul său o atmosferă de speranţă, curaj şi tărie şi îi va da de ruşine pe toţi aceia care sunt lumeşti, egoişti, profesori ai formalismului, cărora le merge numele că trăiesc, dar sunt morţi. (Youth’s Instructor, 22 iunie 1893)

  Credinţa preţioasă inspirată de Dumnezeu dă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se stăruie asupra bunătăţii, harului şi iubirii Sale, capacitatea de înţelegere a adevărului va fi mai clară şi tot mai clară; dorinţa după curăţia inimii şi după claritatea gândirii va fi tot mai sfântă, mai înaltă. Sufletul, sălăşluind în atmosfera curată a gândurilor sfinte, este transformat de legătura cu Dumnezeu dezvoltată prin studierea Cuvântului Său. Adevărul este atât de vast, atât de cuprinzător, atât de profund şi atât de întins, încât eul este pierdut din vedere. Inima este îmblânzită şi supusă în umilinţă, bunătate şi dragoste. (…) Având o minte curată, ei vor deveni mai plini de dârzenie. (Divina vindecare, p. 340)

  Curăţia inimii şi amabilitatea spiritului sunt mult mai preţioase decât aurul, atât pentru prezent, cât şi pentru veşnicie; numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. (Îndrumarea copilului, p. 418)

  Curăția - 2018. Credinţa preţioasă inspirată de Dumnezeu dă tărie şi nobleţe de caracter. Dacă se stăruie asupra bunătăţii, harului şi iubirii Sale, capacitatea de înţelegere a adevărului va fi mai clară şi tot mai clară; dorinţa după curăţia inimii şi după claritatea gândirii va fi tot mai sfântă, mai înaltă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...