Articolul precedentÎnregistrat în “cloud”
  Articolul următorIaebeț

  Răbdarea

  Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. (Evrei 10:36)

  Viaţa unora este lipsită de pace şi de bucurie, pentru că niciodată n-au scăpat de sub stăpânirea eului. Ei întotdeauna caută simpatia altora. Dacă ar merge să lucreze şi să-şi dea seama cât de folositori pot fi şi dacă ar rosti cuvinte pline de iubire şi de încurajare, sufletele lor, acum uscate şi mâhnite, ar deveni asemenea unei grădini bine udate!

  Trebuie să învăţăm în şcoala lui Hristos lecţia preţioasa a răbdării. Nu vă descurajaţi, ci continuaţi să lucraţi în toată umilinţa. Aceasta vă va îndrepta spre Hristos, vă va conduce să studiaţi Modelul. Veţi dori să lucraţi aşa cum a lucrat Isus. (Youth’s Instructor, 4 mai 1886)

  Vor veni încercări, este adevărat, chiar şi asupra celor care sunt pe deplin consacraţi. Chiar şi răbdarea celui mai răbdător va fi sever pusă la probă. (…) Adesea, tăcerea este mustrarea cea mai severă care-i poate fi dată celui care a păcătuit cu buzele.

  Când ei (copiii şi tinerii) îşi pierd stăpânirea de sine şi spun cuvinte pătimaşe, adesea cea mai bună cale de urmat este o atitudine de tăcere, nu una de mustrare, de ceartă sau de condamnare. Pocăinţa va veni foarte curând. Tăcerea, care este de aur, va face adesea mai mult decât toate cuvintele care ar putea fi rostite.

  Când alţii sunt nerăbdători, nervoşi şi nemulţumiţi, din cauză că eul nu este supus, începe să cânţi unul dintre cântecele Sionului. În timp ce Isus lucra la bancul tâmplarului, ceilalţi veneau uneori în preajma Lui încercând să-L facă să-Şi iasă din fire; dar atunci El începea să cânte unul dintre frumoşii psalmi şi, înainte ca acei oameni să-şi dea seama ce fac, I se alăturau în cântare, influenţaţi de puterea Duhului Sfânt, care era prezent. (Căminul adventist, p. 442-443)

  Exemplul desăvârşit al lui Hristos şi harul lui Dumnezeu îi sunt date omului pentru a-l face în stare să-şi instruiască fiii şi fiicele pentru a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. (Îndrumarea copilului, p. 475)

  Răbdarea - 2018. Vor veni încercări, este adevărat, chiar şi asupra celor care sunt pe deplin consacraţi. Chiar şi răbdarea celui mai răbdător va fi sever pusă la probă. Adesea, tăcerea este mustrarea cea mai severă care-i poate fi dată celui care a păcătuit cu buzele.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis