Articolul precedentLumini tăcute
  Articolul următorEhud

  Iertarea

  Îngâduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. (Coloseni 3:13)

  Religia lui Isus Hristos înseamnă progres; ea înseamnă să tinzi întotdeauna în sus, spre un standard tot mai sfânt şi mai înalt. Creştinul a cărui inimă a fost atinsă de frumuseţea caracterului Mântuitorului trebuie să pună în practică ceea ce a învăţat în şcoala lui Hristos. Noi trebuie să fim elevi capabili în şcoala lui Hristos, gata să învăţăm ce ne învaţă El zi de zi. (Youth’s Instructor, 13 septembrie 1894)

  Nu vom atinge niciodată desăvârşirea de caracter dacă nu auzim vocea lui Dumnezeu şi nu ascultăm de sfatul Lui. Acest sfat nu li se aplică doar celor care nu au avut de întâmpinat încercări prin care să le producă neplăceri fraţilor lor, ci li se aplică şi acelora care au fost răniţi, acelora care au suferit din cauza unor nedreptăţi financiare, care au suferit din cauza reproşurilor sau criticilor, din cauza înţelegerii greşite şi a faptului că au fost judecaţi greşit. Aceştia nu trebuie să lase ca ura să le pătrundă în inimă şi nici să îngăduie ca simţăminte lipsite de bunăvoinţă să se trezească atunci când îi văd pe aceia care i-au rănit. (…)

  Asemenea Domnului Hristos, să-i iertăm pe duşmanii noştri şi să căutăm ocazii de a le arăta celor care ne-au rănit că noi îi iubim şi că, dacă am avea ocazia, le-am face bine. (…) Dacă aceia care ne-au rănit continuă pe calea lor rea…, noi trebuie să facem eforturi să ne împăcăm cu fraţii noştri urmând calea stabilită de Biblie, aşa cum ne-a îndrumat Hristos. Dacă fraţii noştri refuză împăcarea, atunci să nu vorbim despre ei, să nu căutăm să le stricăm influenţa, ci să-i lăsăm în mâna lui Dumnezeu, care este drept şi care îi judecă pe toţi oamenii cu dreptate. (…) Tinerii pot pretinde că au o mare dragoste pentru cauza lui Dumnezeu; dar atâta vreme cât ei nu sunt împăcaţi cu colegii lor, ei nu sunt împăcaţi nici cu Dumnezeu. Aceste… sentimente egoiste sunt acelea care, atunci când sunt nutrite, ţin binecuvântarea lui Dumnezeu în afara inimii şi a căminului nostru. Să lăsăm ca dragostea lui Hristos să ne inunde inima şi să ne transforme caracterul; altfel, nu vom fi copii ai lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 13 ianuarie 1898)

  Iertarea - 2018. Să-i iertăm pe duşmanii noştri şi să căutăm ocazii de a le arăta celor care ne-au rănit că noi îi iubim şi că, dacă am avea ocazia, le-am face bine. Dacă aceia care ne-au rănit continuă pe calea lor rea, noi trebuie să facem eforturi să ne împăcăm cu fraţii noştri urmând calea stabilită de Biblie, aşa cum ne-a îndrumat Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...