Articolul precedentFelinarul boșimanilor
  Articolul următorBarac

  Moise a rămas neclintit, ca și cum l-ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut

  Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. (Evrei 11:27)

  Pentru onoarea lui Dumnezeu şi pentru eliberarea poporului Său asuprit, Moise a sacrificat onorurile Egiptului. De atunci, Dumnezeu a preluat într-un mod deosebit educaţia lui. (…) El mai avea de învăţat lecţia dependenţei de puterea divină. El înţelesese greşit planul lui Dumnezeu. Speranţa lui era să-l libereze pe Israel prin forţa armelor. Pentru aceasta, a riscat totul şi a pierdut. Învins şi dezamăgit, a devenit fugar şi exilat într-o ţară străină. (…) Aparent despărţit pentru totdeauna de misiunea vieţii sale, el a primit aici educaţia de care avea nevoie pentru împlinirea ei. (…) Trebuia să obţină experienţa care să facă din el un păstor credincios şi în-delung-răbdător al lui Israel. (…) în simplitatea aspră a pustiei…, Moise a dobândit ceea ce avea să-l însoţească în toţi anii vieţii lui pline de trudă şi de greutăţile vieţii – simţământul prezenţei personale a Celui Sfânt. (…) Când a fost înţeles greşit şi acuzat pe nedrept, când a suportat reproşuri şi insulte, când a trebuit să suporte pericole şi moarte, el a fost în stare să le suporte, „ca şi cum L-ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut”. (Educaţie, p. 59-60)

  Moise a ieşit în evidenţă ca fiindu-le superior în înţelepciune şi în integritate tuturor suveranilor şi politicienilor lumii. (…) El era generos, nobil, echilibrat. Nu era un om cu slăbiciuni, iar calităţile lui nu erau dezvoltate doar pe jumătate. El putea să-i sfătuiască şi să-i îndrume cu succes pe semenii săi, deoarece viaţa lui era o reprezentare vie a ceea ce poate deveni şi realiza un om atunci când îl are ca ajutor pe Dumnezeu. (…) El vorbea din inimă şi ajungea la inimă. Era matur în ce priveşte cunoştinţa şi totuşi era simplu ca un copil în manifestarea unei profunde compasiuni. Dotat cu un remarcabil instinct, el putea evalua rapid nevoile tuturor celor care erau în jurul lui. (…) în omul care este remarcat pentru blândeţea lui, spune Hristos, Eu pot avea încredere. Prin el, Eu Mă pot descoperi lumii. El nu va ţese niciun fir de egoism în ţesătura vieţii lui. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1113)

  Moise a rămas neclintit, ca și cum l-ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut - 2018. Pentru onoarea lui Dumnezeu şi pentru eliberarea poporului Său asuprit, Moise a sacrificat onorurile Egiptului. De atunci, Dumnezeu a preluat într-un mod deosebit educaţia lui. El mai avea de învăţat lecţia dependenţei de puterea divină. El înţelesese greşit planul lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...