Articolul precedentVânătoare de comori
  Articolul următorPilda lui Iotam

  Păzirea inimii – esențială pentru creșterea în har

  Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbele 4:23)

  Păzirea cu grijă a inimii este esenţială pentru o creştere sănătoasă în har. Inima, în starea ei naturală, este sediul gândurilor necurate şi al pasiunilor păcătoase. Atunci când l-o supunem lui Hristos, Duhul Sfânt trebuie să o curăţească de orice necurăţie. Acest lucru nu poate fi făcut fără consimţământul persoanei în cauză.

  După ce inima a fost curăţită, este de datoria creştinului să o păstreze curată. Mulţi par să creadă că religia lui Hristos nu cere abandonarea păcatelor zilnice, ruperea şi eliberarea de obiceiurile şi practicile ce au ţinut sufletul înrobit. Ei renunţă la unele lucruri pentru care conştiinţa îi condamnă, dar nu ajung să îl reprezinte pe Hristos în viaţa lor zilnică. Nu aduc asemănarea cu Hristos în căminul lor. Nu acordă o atenţie deosebită cuvintelor pe care aleg să le folosească. Prea adesea rostesc cuvinte aspre, lipsite de răbdare, cuvinte care stârnesc cele mai rele patimi ale inimii omeneşti. Aceştia au nevoie de prezenţa continuă a lui Hristos în sufletul lor. Numai prin puterea Sa pot să-şi ţină sub control cuvintele şi acţiunile. In lucrarea de păzire a inimii, trebuie să ne rugăm mereu, să înălţăm neobosit la tronul harului cererile noastre de ajutor. Cei ce poartă numele de creştin trebuie să vină la Dumnezeu în umilinţă şi sinceritate, cerând ajutor. Mântuitorul ne-a spus să ne rugăm neîncetat. Creştinul nu poate sta permanent pe genunchi în rugăciune, dar gândurile şi dorinţele lui pot fi întotdeauna îndreptate în sus. Dacă am vorbi mai puţin şi ne-am ruga mai mult, atunci încrederea noastră în noi înşine ar dispărea. (Youth’s Instructor, 5 martie 1903)

  Sentimentele voastre trebuie să fie concentrate asupra lui Dumnezeu. Meditaţi la măreţia Lui, mila Lui şi perfecţiunea Lui! Lăsaţi ca bunătatea, iubirea şi desăvârşirea caracterului Său să vă captiveze inima! (Review and Herald, 29 martie 1870)

  Mântuitorului lumii îi place când copiii şi tinerii îşi consacră inima Lui. (Youth’s Instructor, 10 august 1893)

  Păzirea inimii - esențială pentru creșterea în har - 2018. Mântuitorul ne-a spus să ne rugăm neîncetat. Creştinul nu poate sta permanent pe genunchi în rugăciune, dar gândurile şi dorinţele lui pot fi întotdeauna îndreptate în sus. Dacă am vorbi mai puţin şi ne-am ruga mai mult, atunci încrederea noastră în noi înşine ar dispărea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...