Articolul precedentDreptul la veto
  Articolul următorPărinții lui Samson

  O inimă reînnoită aduce roade bune

  Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. (Matei 12:35)

  Adevărata sfinţire îi uneşte pe credincioşi cu Hristos şi unul cu altul în legăturile unei gingaşe compasiuni. Această unire face să curgă continuu în inimă torentele bogate ale iubirii lui Hristos, care se revarsă mai departe spre ceilalţi, sub forma iubirii reciproce.

  Calităţile pe care este esenţial să le avem cu toţii sunt cele care au marcat desăvârşirea caracterului lui Hristos: iubirea, răbdarea, altruismul şi bunătatea Sa. Aceste atribute se obţin prin acte de bunătate făcute dintr-o inimă bună. (…) Creştinii îi iubesc pe cei din jurul lor fiindcă aceştia sunt suflete preţioase pentru care Hristos a murit. Un creştin lipsit de dragoste este o contradicţie în termeni; nu poate exista aşa ceva; căci „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). (…) „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12). Acesta este rodul pe care trebuie să l-l înapoiem lui Dumnezeu. (Manuscript 133,1899)

  Domnul ne va ajuta pe fiecare acolo unde avem cea mai mare nevoie de ajutor, în marea lucrare de înfrângere şi cucerire a eului. Legea bunătăţii să fie pe buzele voastre, şi uleiul harului – în inimile voastre! Aceasta va da rezultate extraordinare. Veţi fi calmi, înţelegători şi amabili. Aveţi nevoie de toate aceste trăsături de caracter. Duhul Sfânt trebuie să fie primit şi lăsat să acţioneze în caracterul vostru; atunci el va fi ca un foc sfânt, producând o mireasmă plăcută, ce se va înălţa la Dumnezeu nu de pe buze care condamnă, ci de pe buze care vindecă sufletele oamenilor. Înfăţişarea voastră va exprima chipul Divinităţii. (…) Dumnezeu cere ca fiecare suflet aflat în serviciul Său să îşi aprindă cădelniţa din cărbunii aprinşi ai focului sacru. Trebuie să opriţi cuvintele obişnuite, severe şi aspre care vă ies de pe buze atât de repede şi să-L lăsaţi pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin instrumentul omenesc. Privind la caracterul Domnului Hristos, vă veţi transforma şi veţi fi asemenea Lui. Numai harul Domnului poate să vă schimbe inima; atunci veţi reflecta chipul Domnului Isus. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea Lui: curaţi, sfinţi şi neîntinaţi. Noi trebuie să purtăm chipul divin. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1164)

  O inimă reînnoită aduce roade bune - 2018. Dumnezeu cere ca fiecare suflet aflat în serviciul Său să îşi aprindă cădelniţa din cărbunii aprinşi ai focului sacru. Trebuie să opriţi cuvintele obişnuite, severe şi aspre care vă ies de pe buze atât de repede şi să-L lăsaţi pe Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin instrumentul omenesc.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis