Articolul precedentMaria si Alexandru
  Articolul următorTriumf sau eșec

  O inimă reînnoită este o inimă curată

  Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8)

  Înţelepciunea care vine de sus este „întâi curată” (Iacov 3:17). În cetatea lui Dumnezeu nu va intra nimeni care să o întineze. Toţi cei care vor locui acolo vor avea o inimă curată de aici, de pe pământ. În cel care învaţă de la Isus se va manifesta un dezgust crescând pentru purtarea neîngrijită, pentru limbajul necuviincios şi pentru gândurile murdare. Când Hristos locuieşte în inimă, persoana respectivă va fi caracterizată de puritate şi nobleţe atât a cugetului, cât şi a comportamentului.

  Dar cuvintele lui Isus: „Ferice de cei cu inima curată” au un înţeles mai adânc, referindu-se la curăţie nu numai în sensul în care o înţelege lumea, adică starea de a fi neatins de senzualitate sau poftă, ci în sensul de a fi curat în motivele şi dorinţele ascunse ale sufletului, neatins de mândrie şi egoism, umil, dezinteresat, asemenea unui copil. (…)

  Cei curaţi cu inima îl văd pe Dumnezeu în cadrul unei relaţii noi şi iubitoare – ca Răscumpărător al lor; şi, văzând puritatea şi frumuseţea caracterului Său, îşi doresc din toată inima să reflecte chipul Său. Ei îl văd ca un Tată ce tânjeşte să-Şi îmbrăţişeze fiul care se pocăieşte, iar inima lor este plină de bucurie. (…)

  Cei cu inima curată Îl văd pe Creator în lucrările mâinilor Sale puternice, în lucrurile frumoase care compun universul. În Cuvântul Său scris, ei citesc în rânduri tot mai clare descoperirea îndurării, bunătăţii şi harului Său. Adevărurile care sunt ascunse de cei înţelepţi le sunt descoperite pruncilor. Frumuseţea şi valoarea adevărului (…) li se descoperă în permanenţă celor ce au dorinţa plină de încredere şi inocentă de a cunoaşte şi a face voia lui Dumnezeu. (…)

  În timpul pe care Dumnezeu li-l îngăduie în lumea aceasta, cei cu inima curată trăiesc ca şi cum s-ar afla în prezenţa Lui vizibilă. Şi Îl vor vedea de asemenea faţă în faţă în viaţa viitoare, nemuritoare, aşa cum L-a văzut şi Adam când umbla şi vorbea cu El în Eden. „Acum vedem ca într-o oglindă, In chip întunecos, dar atunci vom vedea faţă în faţă.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 25-27)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Telefonul exploziv

  Adevărul este că un om care nu se alimentează cu puterea Duhului lui Dumnezeu se va hrăni cu putere din resursele vrăjmașului și, pe lângă pericolul reprezentat pentru sine, îi va pune în pericol și pe cei din viața lui. Este o mare responsabilitate așadar alegerea izvorului de putere la care să ne conectăm.

  Ai vreun regret?

  Stăteam nemișcată și Îl lăudam pe Dumnezeu pentru că mă ajutase să vin la școală, în această primă zi, ca profesor suplinitor. Duhul Său mă binecuvânta prin acel imn cântat de o elevă de clasa a doua, care nici nu avea idee de impactul avut asupra mea.

  Inteligenţa

  Dacă medităm la Dumnezeu şi la poruncile Sale, putem să ne sporim inteligenţa, dar, dacă ne „închinăm” la imagini/chipuri, vom sfârşi în confuzie. Ai vrea să-ţi sporeşti inteligenţa? Nu uita că „începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea”.

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (II)

  Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni ai Cărții! PROVOCARE: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri, sugerează comitetului să înființeze una!

  Hitehagyás és pusztulás

  „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök...