Articolul precedentCredința trebuie trăită
  Articolul următorDalila

  Pacea lui Dumnezeu păzește inima nouă

  Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

  Când îl primim pe Hristos ca oaspete permanent în suflet, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile şi minţile în Hristos Isus. Viaţa de pe pământ a Mântuitorului, deşi a fost marcată în permanenţă de lupte, a fost o viaţă de pace. Cu toate că vrăjmaşi furioşi îl urmăreau continuu, El zicea: „Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-l este plăcut” (Ioan 8:29). Nicio furtună a mâniei omeneşti sau satanice nu putea să tulbure liniştea acelei desăvârşite comuniuni cu Dumnezeu. Iar El ne spune: „Vă las pacea Mea, vă dau pacea Mea” (Ioan 14:27). „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:29). „Purtaţi împreună cu Mine jugul slujirii pentru slava lui Dumnezeu şi pentru înălţarea omenirii, şi veţi vedea că jugul este uşor şi povara nu este grea!” (…)

  Fericirea ale cărei izvoare sunt pământeşti este la fel de schimbătoare ca împrejurările schimbătoare care îi dau naştere; dar pacea lui Isus este o pace constantă şi permanentă. Ea nu depinde de vreo împrejurare a vieţii, de mulţimea bunurilor pământeşti sau de numărul de prieteni de pe acest pământ. Hristos este izvorul de apă vie, şi fericirea izvorâtă din El nu va pieri niciodată. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 15-16)

  Experienţa fiecărui om mărturiseşte în favoarea adevărului cuvintelor Scripturii: „«Cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti. (…) Cei răi n-au pace», zice Dumnezeul meu” (lsaia 57:20,21). Păcatul ne-a distrus pacea. Cât timp eul este nesupus, nu putem găsi odihnă. Patimile cele mai mari ale inimii nu pot fi stăpânite de nicio putere omenească. În privinţa aceasta, suntem la fel de fără putere ca ucenicii, care nu erau în stare să liniştească furtuna ce urla. Dar Acela care a liniştit valurile Mării Galileei prin cuvântul Său are un cuvânt aducător de pace pentru orice om. Oricât de grozavă va fi furtuna, aceia care se îndreaptă spre Isus (…) vor fi eliberaţi. Harul Lui, care împacă sufletul cu Dumnezeu, linişteşte frământarea patimilor omeneşti, şi în iubirea Lui inima găseşte odihnă. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 336)

  Pacea lui Dumnezeu păzește inima nouă - 2018. Pacea lui Isus este o pace constantă şi permanentă. Ea nu depinde de vreo împrejurare a vieţii, de mulţimea bunurilor pământeşti sau de numărul de prieteni de pe acest pământ. Hristos este izvorul de apă vie, şi fericirea izvorâtă din El nu va pieri niciodată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis