Articolul precedentSupraviețuiește în apă foarte rece
  Articolul următorMica

  Transformat prin înnoirea minții

  „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

  Se vor întreba oare oamenii cum priveşte Dumnezeu făpturile pe care le-a făcut? El a format mintea omului. Noi nu avem niciun gând nobil care să nu vină de la El. El cunoaşte toată activitatea tainică a minţii omeneşti, fiindcă El a făcut-o. Dumnezeu vede că păcatul l-a înjosit pe om şi l-a degradat, dar El îl priveşte cu milă şi compasiune; pentru că vede că Satana îl ţine sub control. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

  Orice reformă adevărată începe prin curăţirea sufletului. Doar prin spălarea adusă de regenerare şi înnoirea minţii prin puterea Duhului Sfânt are loc o schimbare în viaţă. (Manuscript 95,1903)

  Privind la Hristos, suntem schimbaţi. Dacă mintea se concentrează încontinuu asupra lucrurilor trecătoare, acestea ajung să ne absoarbă întru totul, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este pierdută din vedere şi uitată. Ocaziile pe care le avem de a aprofunda lucrurile cereşti sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moare. (…)

  Fă din Dumnezeu singurul tău sprijin! Când lucrurile stau altfel, este timpul să te opreşti. Opreşte-te chiar acolo unde te afli şi schimbă ordinea lucrurilor! (…) Cu sinceritate şi cu sufletul flămând, strigă la Dumnezeu! Luptă-te cu forţele Cerului până când vei fi biruitor! Aşază întreaga ta fiinţă în mâinile Domnului: suflet, corp şi spirit, şi hotărăşte-te să fii instrumentul Său consacrat şi plin de iubire, însufleţit de voinţa Sa, controlat de mintea Sa şi umplut de Duhul Sfânt! (…) Atunci vei vedea lucrurile cereşti cu claritate. (Manuscript 24,1891)

  Dacă vom permite minţii noastre să zăbovească mai mult asupra lui Hristos şi a lumii cereşti, vom găsi atunci un stimul puternic şi un sprijin în bătăliile pe care le purtăm în numele Domnului. Mândria şi iubirea pentru această lume îşi vor pierde puterea atunci când contemplăm slava acelei ţări mai bune, care în curând va fi casa noastră. Pe lângă frumuseţea lui Hristos, toate atracţiile lumeşti vor părea neînsemnate. (Solii pentru tineret, p. 113)

  Transformat prin înnoirea minții - 2018. Privind la Hristos, suntem schimbaţi. Dacă mintea se concentrează încontinuu asupra lucrurilor trecătoare, acestea ajung să ne absoarbă întru totul, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este pierdută din vedere şi uitată. Ocaziile pe care le avem de a aprofunda lucrurile cereşti sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...