Articolul precedentSupraviețuiește în apă foarte rece
  Articolul următorMica

  Transformat prin înnoirea minții

  „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

  Se vor întreba oare oamenii cum priveşte Dumnezeu făpturile pe care le-a făcut? El a format mintea omului. Noi nu avem niciun gând nobil care să nu vină de la El. El cunoaşte toată activitatea tainică a minţii omeneşti, fiindcă El a făcut-o. Dumnezeu vede că păcatul l-a înjosit pe om şi l-a degradat, dar El îl priveşte cu milă şi compasiune; pentru că vede că Satana îl ţine sub control. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

  Orice reformă adevărată începe prin curăţirea sufletului. Doar prin spălarea adusă de regenerare şi înnoirea minţii prin puterea Duhului Sfânt are loc o schimbare în viaţă. (Manuscript 95,1903)

  Privind la Hristos, suntem schimbaţi. Dacă mintea se concentrează încontinuu asupra lucrurilor trecătoare, acestea ajung să ne absoarbă întru totul, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este pierdută din vedere şi uitată. Ocaziile pe care le avem de a aprofunda lucrurile cereşti sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moare. (…)

  Fă din Dumnezeu singurul tău sprijin! Când lucrurile stau altfel, este timpul să te opreşti. Opreşte-te chiar acolo unde te afli şi schimbă ordinea lucrurilor! (…) Cu sinceritate şi cu sufletul flămând, strigă la Dumnezeu! Luptă-te cu forţele Cerului până când vei fi biruitor! Aşază întreaga ta fiinţă în mâinile Domnului: suflet, corp şi spirit, şi hotărăşte-te să fii instrumentul Său consacrat şi plin de iubire, însufleţit de voinţa Sa, controlat de mintea Sa şi umplut de Duhul Sfânt! (…) Atunci vei vedea lucrurile cereşti cu claritate. (Manuscript 24,1891)

  Dacă vom permite minţii noastre să zăbovească mai mult asupra lui Hristos şi a lumii cereşti, vom găsi atunci un stimul puternic şi un sprijin în bătăliile pe care le purtăm în numele Domnului. Mândria şi iubirea pentru această lume îşi vor pierde puterea atunci când contemplăm slava acelei ţări mai bune, care în curând va fi casa noastră. Pe lângă frumuseţea lui Hristos, toate atracţiile lumeşti vor părea neînsemnate. (Solii pentru tineret, p. 113)

  Transformat prin înnoirea minții - 2018. Privind la Hristos, suntem schimbaţi. Dacă mintea se concentrează încontinuu asupra lucrurilor trecătoare, acestea ajung să ne absoarbă întru totul, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este pierdută din vedere şi uitată. Ocaziile pe care le avem de a aprofunda lucrurile cereşti sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 3

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Profesorul cu gradul întâi

  Dacă citești evangheliile, vei simți și tu puterea cuvintelor Lui. Important este să citești și să-ți lași gândul să completeze tabloul. Imaginează-ți cum stătea așezat între oamenii simpli sau între copii. Nu Se grăbea, nu Se arăta deranjat de joaca sau de întrebările lor. Spune Evanghelia că îi privea pe cei din fața Lui și îi iubea. Imaginează-ți că ești acolo, că El te privește cu iubire și te învață. Ce crezi că ar avea să-ți spună?

  Găsește bucuria

  Micile iritări nu mă mai deranjează. Zâmbesc mai mult și sunt mai amabilă cu alți oameni. De fapt, sunt o creștină mai bună. Trebuie să ne găsim timp să căutăm bucuria – să găsim bucuria! Aceasta poate fi o cale prin care Dumnezeu ne dă puterea să petrecem mai bine ziua de azi.

  Eşti aşa de frumoasă!

  Din moment ce avem tendinţa de a uita aceste lucruri în relaţiile cu cei dragi, ar trebui să rostim în mod intenţionat mesaje de încurajare a familiei noastre şi a celor pe care îi iubim.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis