Articolul precedentCumulus vs Cumulonimbus
  Articolul următorElimelec sau ziua deznădejdii

  Fiecare gând, adus în ascultare de Hristos

  Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:5)

  Dumnezeu curăţă inima în mare parte aşa cum aerisim noi o cameră. Nu închidem uşile şi ferestrele şi aruncăm apoi înăuntru nişte substanţe purificatoare, ci deschidem larg uşile şi ferestrele şi lăsăm atmosfera purificatoare a cerului să pătrundă înăuntru. (…) Ferestrele impulsurilor şi simţămintelor trebuie să fie deschise înspre ceruri şi praful egoismului şi al deşertăciunii lumeşti trebuie să fie dat afară. Harul lui Dumnezeu trebuie să facă curăţenie prin camerele minţii, imaginaţia trebuie să aibă subiecte cereşti asupra cărora să se oprească şi fiecare element al naturii omeneşti trebuie să fie purificat şi însufleţit de Duhul lui Dumnezeu. (Manuscript 3, 1892)

  Gândurile trebuie să fie ţinute sub control, să li se impună restricţii, să fie împiedicate să hoinărească şi să se oprească asupra unor lucruri care nu vor face decât să slăbească şi să mânjească sufletul. Gândurile trebuie să fie pure, meditaţiile inimii trebuie să fie curate. (…) Puterile nobile ale minţii ne-au fost date de Dumnezeu ca să le folosim în meditarea la lucrurile cereşti. Dumnezeu a luat suficiente măsuri ca sufletul să facă progrese continue în viaţa divină. (…)

  Noi ne dedicăm timpul şi gândurile lucrurilor triviale şi obişnuite ale acestei lumi, neglijând marile interese ce ţin de viaţa veşnică. Puterile nobile ale minţii sunt pipernicite şi slăbite din lipsă de exerciţiu pe teme ce sunt demne de a fi studiate. „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de privit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8). (…) Când vom medita la desăvârşirea Modelului nostru divin, vom dori să devenim întru totul transformaţi şi înnoiţi după chipul purităţii Sale. Suntem chemaţi să ieşim din lume, să ne separăm de ea, ca să putem fi fii şi fiice ale Celui Preaînalt. (Review and Herald, 12 iunie 1888)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...