Articolul precedentAdevărul
  Articolul următorRut

  Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu

  Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. (Psalmii 46:10)

  Creştinilor ar trebui (…) să le placă să mediteze (la Dumnezeu – n.r.) şi să nutrească un spirit de devoţiune. Multora parcă le pare rău după momentele petrecute în meditaţie, cercetarea Scripturilor şi rugăciune, ca şi când timpul petrecut astfel ar fi pierdut. Aş dori ca toţi să vedeţi aceste lucruri în lumina în care doreşte Dumnezeu să le vedeţi, pentru că atunci veţi acorda împărăţiei cerului cea mai mare importanţă. Atunci când inima voastră este în cer, toate virtuţile voastre vor fi pline de vigoare, iar îndatoririle vor fi îndeplinite cu însufleţire. Disciplinarea minţii pentru a se concentra asupra lucrurilor cereşti va pune viaţă şi zel în toate strădaniile voastre. (Review and Herald, 29 martie 1870)

  Toţi cei ce doresc să fie părtaşi la natura divină să înţeleagă că trebuie să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte. Trebuie să fie o luptă continuă şi zeloasă a sufletului împotriva închipuirilor stricate ale minţii. Trebuie să se dea pe faţă o împotrivire neclintită faţă de ispita de a păcătui în gând sau faptă. Sufletul trebuie să fie păzit de orice pată, prin credinţa în Acela care este în stare să ne ferească de cădere. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră şi onestă la lucrurile ce ţin de mântuirea noastră veşnică. Mila infinită şi iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios şi mai solemn. Mintea noastră ar trebui să insiste pe caracterul scumpului nostru Răscumpărător şi Mijlocitor. Ar trebui să căutăm să înţelegem însemnătatea planului de mântuire. Ar trebui să medităm la misiunea Aceluia care a venit să-Şi mântuiască poporul din păcat. Reflectând mereu la subiecte cereşti, credinţa şi iubirea noastră se vor face mai puternice. Rugăciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptabile în faţa lui Dumnezeu pentru că vor fi din ce în ce mai mult amestecate cu credinţă şi iubire. Vor fi mai inteligente şi mai arzătoare. (Review and Herald, 12 iunie 1888)

  Când mintea este umplută astfel, (…) cel ce crede în Hristos va fi în stare să scoată lucruri bune din vistieria inimii sale. (Youth’s Instructor, 7 iunie 1894)

  Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu - 2018. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră şi onestă la lucrurile ce ţin de mântuirea noastră veşnică. Mila infinită şi iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios şi mai solemn.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...