Articolul precedentAdevărul
  Articolul următorRut

  Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu

  Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. (Psalmii 46:10)

  Creştinilor ar trebui (…) să le placă să mediteze (la Dumnezeu – n.r.) şi să nutrească un spirit de devoţiune. Multora parcă le pare rău după momentele petrecute în meditaţie, cercetarea Scripturilor şi rugăciune, ca şi când timpul petrecut astfel ar fi pierdut. Aş dori ca toţi să vedeţi aceste lucruri în lumina în care doreşte Dumnezeu să le vedeţi, pentru că atunci veţi acorda împărăţiei cerului cea mai mare importanţă. Atunci când inima voastră este în cer, toate virtuţile voastre vor fi pline de vigoare, iar îndatoririle vor fi îndeplinite cu însufleţire. Disciplinarea minţii pentru a se concentra asupra lucrurilor cereşti va pune viaţă şi zel în toate strădaniile voastre. (Review and Herald, 29 martie 1870)

  Toţi cei ce doresc să fie părtaşi la natura divină să înţeleagă că trebuie să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte. Trebuie să fie o luptă continuă şi zeloasă a sufletului împotriva închipuirilor stricate ale minţii. Trebuie să se dea pe faţă o împotrivire neclintită faţă de ispita de a păcătui în gând sau faptă. Sufletul trebuie să fie păzit de orice pată, prin credinţa în Acela care este în stare să ne ferească de cădere. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră şi onestă la lucrurile ce ţin de mântuirea noastră veşnică. Mila infinită şi iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios şi mai solemn. Mintea noastră ar trebui să insiste pe caracterul scumpului nostru Răscumpărător şi Mijlocitor. Ar trebui să căutăm să înţelegem însemnătatea planului de mântuire. Ar trebui să medităm la misiunea Aceluia care a venit să-Şi mântuiască poporul din păcat. Reflectând mereu la subiecte cereşti, credinţa şi iubirea noastră se vor face mai puternice. Rugăciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptabile în faţa lui Dumnezeu pentru că vor fi din ce în ce mai mult amestecate cu credinţă şi iubire. Vor fi mai inteligente şi mai arzătoare. (Review and Herald, 12 iunie 1888)

  Când mintea este umplută astfel, (…) cel ce crede în Hristos va fi în stare să scoată lucruri bune din vistieria inimii sale. (Youth’s Instructor, 7 iunie 1894)

  Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu - 2018. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră şi onestă la lucrurile ce ţin de mântuirea noastră veşnică. Mila infinită şi iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios şi mai solemn.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis