Articolul precedentPentru mai multă siguranță … adaptează-te!
  Articolul următorElcana

  Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: ne schimbă din păcătoși în sfinți

  „Veniţi totuşi să ne judecăm”, zice Domnul. „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18)

  Dumnezeu este înveşmântat în putere; El poate să-i ia pe cei ce sunt morţi în greşelile şi păcatele lor şi, prin acţiunea Duhului, care L-a înviat pe Isus din morţi, să transforme caracterul omenesc, redându-i sufletului chipul pierdut al lui Dumnezeu. Cei ce cred în Isus Hristos sunt schimbaţi din răzvrătiţi împotriva legii lui Dumnezeu în slujitori ascultători şi supuşi ai împărăţiei Sale. Sunt născuţi din nou, regeneraţi, sfinţiţi prin adevăr. (Youth’s Instructor, 7 februarie 1895)

  Lumea trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în urmaşii Săi. Viaţa şi nemurirea sunt aduse la lumină prin cei ce sunt una cu Dumnezeu în Hristos. Este privilegiul nostru să avem spiritul luminii şi al cunoaşterii, adică înţelepciunea Cerului. Toţi cei ce au acest spirit, indiferent ce poziţie ar ocupa – locul cel mai înalt sau cel mai umil de slujire – vor manifesta în lucrarea lor puterea acestei lumini şi cunoaşteri.

  În mod constant, noi privim la Acela care a trăit printre oameni o viaţă de ascultare desăvârşită. Cu cât vom privi mai îndeaproape la El, cu atât ne vom asemăna mai mult cu El în caracter şi cu atât mai mare va fi eficienţa noastră în lucrarea pentru alţii. Vom fi înălţaţi cu mult mai presus de încercările şi încurcăturile acestei vieţi. (…) Eul trebuie să fie ascuns. Numai Hristos trebuie să se vadă, plin de har şi de adevăr. (…)

  Cerul trebuie să înceapă de pe acest pământ. Când cei care formează poporul lui Dumnezeu vor ajunge blânzi şi smeriţi, îşi vor da seama că steagul Lui care flutură deasupra lor este iubirea, iar roadele Lui vor fi dulci. Ei vor face aici, jos, un cer în care să se pregătească pentru cerul de sus. (Manuscript 99,1902)

  Cel ce Îl primeşte pe Hristos printr-o credinţă vie are o legătură vie cu Dumnezeu. (…) El duce cu sine atmosfera cerului, care este harul lui Dumnezeu, o comoară pe care lumea n-o poate cumpăra. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1097)

  Dacă vrei să fii un sfânt în ceruri, trebuie să fii mai întâi un sfânt pe pământ. (Căminul Adventist, p. 16)

  Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: ne schimbă din păcătoși în sfinți - 2018. Cerul trebuie să înceapă de pe acest pământ. Când cei care formează poporul lui Dumnezeu vor ajunge blânzi şi smeriţi, îşi vor da seama că steagul Lui care flutură deasupra lor este iubirea, iar roadele Lui vor fi dulci. Ei vor face aici, jos, un cer în care să se pregătească pentru cerul de sus.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...