Articolul precedentNavă spaţială vs Nor de furtună
  Articolul următorEli, așteptătorul

  Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: schimbă încetineala noastră în rapiditate

  În sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului! (Romani 12:11)

  Sunt unii tineri şi unele tinere care se împotrivesc foarte mult ordinii şi disciplinei. (…) Nu acordă nicio atenţie regulilor privind trezitul şi culcatul la ore regulate, ci se culcă foarte târziu şi apoi rămân în pat toată dimineaţa. (…) Nu ar fi bine să punem capăt obiceiului de a transforma orele preţioase ale zilei în noapte şi orele nopţii în zi prin intermediul luminii artificiale? (…)

  Pe cât posibil, este bine să ne planificăm ce avem de făcut în timpul zilei. Faceţi o listă a diferitelor îndatoriri care vă aşteaptă şi stabiliţi un anumit timp pentru îndeplinirea fiecăreia! Totul trebuie făcut cu minuţiozitate, cu îndemânare şi cu promptitudine. (…)

  Rezervaţi-vă un număr de minute pentru a aduce la îndeplinire sarcina respectivă şi nu vă opriţi să citiţi ziarele sau cărţile care vă fură privirea, ci spuneţi-vă: „Nu, eu am doar atâtea minute să-mi fac treaba şi trebuie să îmi îndeplinesc sarcina în timpul alocat ei.” (…) Aceia care din firea lor sunt mai lenţi să caute să devină activi, rapizi, energici, aducându-şi aminte de cuvintele apostolului: „în sârguinţă, fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!” (…)

  Dacă vă mişcaţi încet, tergiversând lucrurile, dacă aveţi obiceiul de a trândăvi, atunci veţi lungi o sarcină care se putea realiza într-un timp scurt; şi este de datoria celor care sunt înceţi să facă o reformă şi să devină mai iuţi. Dacă vor, atunci îşi vor învinge obiceiul de a zăbovi pe chestiuni minore şi de a tărăgăna lucrurile. (…)

  Efortul zelos şi perseverent vă va plasa pe o poziţie avantajoasă din care se poate obţine victoria; căci acela care se străduieşte să învingă în şi prin harul lui Hristos va avea parte de iluminare divină şi va înţelege ce mari adevăruri pot fi cuprinse în lucruri mici, precum şi faptul că religia poate fi inclusă atât în marile, cât şi în micile probleme ale vieţii. (Youth’s Instructor, 7 septembrie 1893)

  Ce realizează harul lui Dumnezeu în viața noastră: schimbă încetineala noastră în rapiditate - 2018. Dacă vă mişcaţi încet, tergiversând lucrurile, dacă aveţi obiceiul de a trândăvi, atunci veţi lungi o sarcină care se putea realiza într-un timp scurt; şi este de datoria celor care sunt înceţi să facă o reformă şi să devină mai iuţi. Dacă vor, atunci îşi vor învinge obiceiul de a zăbovi pe chestiuni minore şi de a tărăgăna lucrurile.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...