Articolul precedentPăcălit de… poftă
  Articolul următorAsaf

  Darurile lui Dumnezeu trebuie să ne întărească și să ne facă neclintiți

  Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat in Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:10)

  Binecuvântat e sufletul care poate să spună: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar Isus este Apărătorul meu. Am călcat legea Sa, nu pot să mă mântuiesc singur, dar fac din sângele preţios ce a curs pe Golgota toată apărarea mea. Sunt pierdut în Adam, dar repus în drepturi în Hristos. Dumnezeu, care a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu să moară, nu mă va lăsa să pier în timp ce mă pocăiesc şi sufletul îmi este plin de remuşcări. El nu va privi la mine, căci sunt cu totul nevrednic, ci va privi la faţa Unsului Său, la înlocuitorul şi Garantul meu, şi va asculta pledoaria Apărătorului meu, care a murit pentru păcatele mele, pentru ca eu să pot fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în El. Privindu-L, voi fi schimbat după chipul şi asemănarea Lui. Nu pot să-mi schimb caracterul decât făcându-mă părtaş harului Aceluia care este numai bunătate, neprihănire, milă şi adevăr. Dar privindu-L, voi fi umplut de spiritul Său şi voi fi transformat asemenea chipului Său.” (…) Inima care este plină de harul lui Hristos se va vedea prin pacea şi bucuria ei; şi acolo unde locuieşte Hristos, caracterul va deveni curat, înălţat, înnobilat şi slăvit. (Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894)

  Creatorul tuturor lucrurilor doreşte să-i iubească pe cei ce cred în singurul Său Fiu ca Mântuitor al lor personal cu aceeaşi iubire cu care îl iubeşte pe Fiul Său. Chiar aici şi acum, harul Său este revărsat asupra noastră într-o măsură minunată. El le-a dat oamenilor darul Luminii şi Maiestăţii cerului şi, odată cu El, a revărsat toate comorile cerului. Pe lângă darurile multe pe care ni le-a promis pentru viaţa viitoare. El ne dă daruri măreţe şi în viaţa aceasta şi, ca beneficiari ai harului Său, El doreşte să ne bucurăm de tot ce ne înnobilează, ne dezvoltă şi ne înalţă caracterul. (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 234)

  Domnul are gata pregătite manifestările cele mai valoroase ale harului Său pentru a întări şi încuraja. (Mărturii, vol. 6, p. 413)

  Darurile lui Dumnezeu trebuie să ne întărească și să ne facă neclintiți - 2018. Creatorul tuturor lucrurilor doreşte să-i iubească pe cei ce cred în singurul Său Fiu ca Mântuitor al lor personal cu aceeaşi iubire cu care îl iubeşte pe Fiul Său. Chiar aici şi acum, harul Său este revărsat asupra noastră într-o măsură minunată. El le-a dat oamenilor darul Luminii şi Maiestăţii cerului şi, odată cu El, a revărsat toate comorile cerului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis