Articolul precedentPăcălit de… poftă
  Articolul următorAsaf

  Darurile lui Dumnezeu trebuie să ne întărească și să ne facă neclintiți

  Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat in Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. (1 Petru 5:10)

  Binecuvântat e sufletul care poate să spună: „Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar Isus este Apărătorul meu. Am călcat legea Sa, nu pot să mă mântuiesc singur, dar fac din sângele preţios ce a curs pe Golgota toată apărarea mea. Sunt pierdut în Adam, dar repus în drepturi în Hristos. Dumnezeu, care a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu să moară, nu mă va lăsa să pier în timp ce mă pocăiesc şi sufletul îmi este plin de remuşcări. El nu va privi la mine, căci sunt cu totul nevrednic, ci va privi la faţa Unsului Său, la înlocuitorul şi Garantul meu, şi va asculta pledoaria Apărătorului meu, care a murit pentru păcatele mele, pentru ca eu să pot fi făcut neprihănirea lui Dumnezeu în El. Privindu-L, voi fi schimbat după chipul şi asemănarea Lui. Nu pot să-mi schimb caracterul decât făcându-mă părtaş harului Aceluia care este numai bunătate, neprihănire, milă şi adevăr. Dar privindu-L, voi fi umplut de spiritul Său şi voi fi transformat asemenea chipului Său.” (…) Inima care este plină de harul lui Hristos se va vedea prin pacea şi bucuria ei; şi acolo unde locuieşte Hristos, caracterul va deveni curat, înălţat, înnobilat şi slăvit. (Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1894)

  Creatorul tuturor lucrurilor doreşte să-i iubească pe cei ce cred în singurul Său Fiu ca Mântuitor al lor personal cu aceeaşi iubire cu care îl iubeşte pe Fiul Său. Chiar aici şi acum, harul Său este revărsat asupra noastră într-o măsură minunată. El le-a dat oamenilor darul Luminii şi Maiestăţii cerului şi, odată cu El, a revărsat toate comorile cerului. Pe lângă darurile multe pe care ni le-a promis pentru viaţa viitoare. El ne dă daruri măreţe şi în viaţa aceasta şi, ca beneficiari ai harului Său, El doreşte să ne bucurăm de tot ce ne înnobilează, ne dezvoltă şi ne înalţă caracterul. (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 234)

  Domnul are gata pregătite manifestările cele mai valoroase ale harului Său pentru a întări şi încuraja. (Mărturii, vol. 6, p. 413)

  Darurile lui Dumnezeu trebuie să ne întărească și să ne facă neclintiți - 2018. Creatorul tuturor lucrurilor doreşte să-i iubească pe cei ce cred în singurul Său Fiu ca Mântuitor al lor personal cu aceeaşi iubire cu care îl iubeşte pe Fiul Său. Chiar aici şi acum, harul Său este revărsat asupra noastră într-o măsură minunată. El le-a dat oamenilor darul Luminii şi Maiestăţii cerului şi, odată cu El, a revărsat toate comorile cerului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...

  Dăinuie veșnic

  Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ceeace...

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.