Articolul precedentLa întâmplare?
  Articolul următorDavid

  Să ne apropiem cu încredere de tronul harului

  Sâ ne apropiem dar cu deplina încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi sâ găsim har, ca sâ fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:16)

  Isus cunoaşte nevoile copiilor Săi şi îi place să le asculte rugăciunile. Copiii lui Dumnezeu să se ţină departe de lume şi de orice le-ar abate gândurile de la Dumnezeu şi să aibă simţământul că sunt singuri cu Dumnezeu, că ochii Săi privesc înăuntrul inimii şi citesc dorinţele sufletului şi că pot vorbi cu Dumnezeu. Cu credinţă şi în umilinţă, puteţi pretinde în dreptul vostru făgăduinţele Sale şi puteţi să credeţi că, deşi nu aveţi nimic in voi care să vă facă să meritaţi favoarea lui Dumnezeu, datorită meritelor şi neprihănirii lui Hristos puteţi veni plini de încredere la tronul harului şi veţi găsi ajutor la vreme de nevoie. Nimic nu poate face sufletul mai puternic în faţa ispitelor lui Satana, în marele conflict al vieţii, decât faptul de a-L căuta pe Dumnezeu în umilinţă, deschizându-vă sufletul înaintea Sa in toată neputinţa lui şi aşteptând ca El să fie ajutorul şi apărătorul vostru. (Youth’s Instructor, 7 iulie 1892)

  Cu credinţa plină de încredere a unui copilaş, noi trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc şi să-l spunem toate nevoile noastre. El este întotdeauna gata să ierte şi să ajute. Comoara înţelepciunii divine este inepuizabilă, şi Dumnezeu ne încurajează să luăm din plin din ea. Dorinţa pe care ar trebui s-o avem după binecuvântările spirituale este descrisă în cuvintele: „Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule” (Psalmii 42:1). Avem nevoie de o foame mai profundă a sufletului după darurile bogate pe care Cerul le are de împărţit.

  Trebuie să flămânzim şi să însetăm după neprihănire.

  O, de am avea dorinţa mistuitoare de a-L cunoaşte pe Dumnezeu prin-tr-o cunoaştere practică, de a veni în camera de audienţe a Celui Preaînalt, intinzând mâna credinţei şi punându-ne sufletele neajutorate în mâna Aceluia care este puternic şi poate să le salveze! Bunătatea Sa iubitoare este mai bună decât viaţa. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1147)

  El doreşte să reverse asupra fiilor oamenilor bogăţiile unei moşteniri veşnice. Împărăţia Sa este o împărăţie veşnică. (Review and Herald, 26 decembrie 1907)

  Să ne apropiem cu încredere de tronul harului - 2018. Nimic nu poate face sufletul mai puternic în faţa ispitelor lui Satana, în marele conflict al vieţii, decât faptul de a-L căuta pe Dumnezeu în umilinţă, deschizându-vă sufletul înaintea Sa in toată neputinţa lui şi aşteptând ca El să fie ajutorul şi apărătorul vostru.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...