Articolul precedentAlege bine
  Articolul următorMical, de la iubire la dispreț

  Răscumpărarea, prin bogățiile harului lui Dumnezeu

  În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere. (Efeseni 1:7,8)

  El (Hristos) a venit (…) ca să ne înalţe şi să ne înnobileze puterile mintale, astfel încât eforturile noastre în această viaţă să nu fie canalizate greşit şi pierdute. (…)

  Domnul Isus Hristos a venit ca să-l întărească pe orice căutător zelos al adevărului. A venit ca să ni-L descopere pe Tatăl. Nu a lăsat nimic să-l abată mintea de la marea lucrare de restaurare a imaginii morale a lui Dumnezeu în om. Iar noi trebuie să vedem că lucrarea mare şi importantă ce se cere de la noi este să primim asemănarea divină, să ne pregătim un caracter pentru viaţa viitoare. Trebuie să ne însuşim adevărurile cereşti astfel încât să le folosim în aspectele practice ale vieţii. Şi trebuie să luăm cu noi comoara cunoaşterii care ne pregăteşte pentru viaţa ce se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu.

  Cunoaşterea lui Dumnezeu este înaltă cât cerul şi largă cât pământul întreg. (…) Numai cei ce citesc Scriptura având conştiinţa faptului că ea este vocea lui Dumnezeu care le vorbeşte sunt adevăraţi învăţăcei. Ei tremură în faţa Cuvântului lui Dumnezeu; căci pentru ei este o realitate vie. Îl studiază, sapă adânc după comoara ascunsă. Îşi deschid înţelegerea şi inima pentru a primi şi se roagă pentru harul ceresc, se roagă să se poată pregăti pentru viaţa veşnică viitoare. Când torţa cerească este aşezată în mâna sa, omul îşi vede fragilitatea, infirmitatea şi situaţia disperată în care se află atunci când caută neprihănirea în sine însuşi. El vede că în el însuşi nu este nimic care să-l recomande înaintea lui Dumnezeu. Se roagă ca Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, să-i fie întotdeauna călăuză, să-l conducă în tot adevărul. (…) Adevărata educaţie constă în toate acele cunoştinţe dobândite în această viaţă de probă care ne fac apţi să stăm în compania sfinţilor în lumină. Ea ne aduce binecuvântări nouă şi altora în această viaţă şi ne va asigura viaţa veşnică viitoare, cu toate bogăţiile ei nepieritoare. (Youth’s Instructor, 27 octombrie 1898)

  Hristos are o vistierie plină de daruri preţioase pentru fiecare suflet. (Manuscript 50, 1893)

  Răscumpărarea, prin bogățiile harului lui Dumnezeu - 2018. Adevărata educaţie constă în toate acele cunoştinţe dobândite în această viaţă de probă care ne fac apţi să stăm în compania sfinţilor în lumină. Ea ne aduce binecuvântări nouă şi altora în această viaţă şi ne va asigura viaţa veşnică viitoare, cu toate bogăţiile ei nepieritoare.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...