Articolul precedentProvocările contraculturii
  Articolul următorAbiatar

  El s-a supus autorității părintești

  Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaretşi le era supus. (Luca 2:51)

  Isus Şi-a revendicat calitatea de fiu de la Cel Veşnic. (…) Prima Sa vizită la templu trezise noi impulsuri. Toate obligaţiile pământeşti au fost, pentru un timp, pierdute din vedere; dar deşi ştia acum că are o misiune divină şi că între El şi Dumnezeu există o uniune, nu s-a opus autorităţii părinţilor Săi. La cererea lor, El s-a întors acasă cu ei, ca un fiu credincios şi ascultător, şi i-a ajutat în truda lor. A sigilat taina viitoarei Sale misiuni în inima Sa, aşteptând în supunere momentul în care lucrarea Sa publică trebuia să înceapă pentru ca abia atunci să anunţe lumii că este Mesia. S-a supus restricţiilor părinteşti timp de optsprezece ani după ce a recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu; şi a dus viaţa simplă, obişnuită, a unui galileean, lucrând ca tâmplar. (…) Timp de treizeci de ani, S-a supus interdicţiilor părinteşti.

  Se întâmplă adesea ca, înainte de a împlini vârsta de doisprezece ani, copiii, chiar având părinţi creştini, să simtă că ar trebui să li se permită să-şi urmeze propriile dorinţe. Şi părinţii sunt gata să se lase conduşi de copiii lor în loc să-i conducă ei pe copii. (…) Din acest motiv, mulţi tineri dezvoltă obiceiul egoismului şi al leneviei. Sunt vanitoşi, mândri şi îndărătnici. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

  Atunci când privim la abnegaţia Sa răbdătoare, la faptul că nu a căutat notorietate şi că S-a dedicat activităţilor Sale zilnice umile, ce lumină frumoasă se revarsă din viaţa Sa! Cât de clar este scoasă în evidenţă calea pe care trebuie să meargă copiii şi tinerii! (…) Isus nu a fost într-o măsură mai mică Fiul lui Dumnezeu în căminul Său modest, în ascultare de părinţii Săi, decât atunci când Dumnezeu a vorbit de pe tronul Său cel veşnic, spunând: „Acesta este Fiul Meu prea iubit” (Matei 3:17). (Youth’s instructor, 14 iulie 1892)

  Viaţa lui Hristos ne asigură că o viaţă de supunere voioasă faţă de restricţiile părinteşti şi de activitate fizică şi mintală va avea parte de o binecuvântare veşnică. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

  El s-a supus autorității părintești - 2018. Isus nu a fost într-o măsură mai mică Fiul lui Dumnezeu în căminul Său modest, în ascultare de părinţii Săi, decât atunci când Dumnezeu a vorbit de pe tronul Său cel veşnic, spunând: „Acesta este Fiul Meu prea iubit” (Matei 3:17)
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis