Articolul precedentSculpturi religioase
  Articolul următorNabal

  El a fost ascultător și respectuos

  Măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. (Evrei 5:8)

  Dacă doriţi să reflectaţi viaţa şi caracterul lui Hristos, atunci veţi fi credincioşi şi ascultători de părinţi. Vă veţi manifesta iubirea faţă de ei prin-tr-o ascultare de bunăvoie. (Youth’s Instructor, 30 august 1894)

  Nimeni nu poate fi cu adevărat bun şi mare dacă nu a învăţat să-şi supună voinţa – mai întâi părinţilor săi şi apoi lui Dumnezeu – şi să asculte cu promptitudine. Cei care învaţă să asculte sunt singurii care sunt apţi să comande.

  Învăţând lecţiile ascultării, copiii nu numai că îşi onorează părinţii şi le uşurează poverile, ci sunt şi plăcuţi Aceluia care are o autoritate mai înaltă decât a lor. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta” este o poruncă pozitivă. Copiii care îşi tratează părinţii în mod nerespectuos şi care nu ţin cont de dorinţele lor nu numai că îi dezonorează, ci calcă şi legea lui Dumnezeu. Cu cât voinţa proprie este supusă mai de timpuriu voinţei părinţilor şi cu cât este mai deplină această supunere, cu atât va fi mai uşor să vă supuneţi cerinţelor lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spera să se bucure de iubirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu dacă n-a învăţat să asculte de poruncile Sale şi să se opună ferm ispitei. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1884)

  Viaţa Sa (a lui Hristos) a fost caracterizată de fermitate; cu toate acestea, El a fost întotdeauna respectuos şi ascultător. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

  El a fost un model desăvârşit pentru toţi tinerii. Întotdeauna a avut stimă şi respect pentru cei în vârstă. Religia lui Isus nu îl va face niciodată pe vreun copil să fie nepoliticos şi nemanierat. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

  Ochiul Celui Infinit poate cerceta inima şi poate vedea fiecare defect de caracter. El nu îi judecă pe tineri după înfăţişarea lor exterioară, ci după bunătatea pe care o au în inimă şi care nu poate fi obţinută decât prin veghere şi rugăciune. (…) El observă comportamentul lor faţă de părinţi şi de cei din cercul familiei. Dacă sunt respectuoşi, buni, afectuoşi şi cu adevărat politicoşi, (…) caracterele lor sunt înscrise în cărţile cerului ca fiind valoroase. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

  El a fost ascultător și respectuos - 2018. Copiii care îşi tratează părinţii în mod nerespectuos şi care nu ţin cont de dorinţele lor nu numai că îi dezonorează, ci calcă şi legea lui Dumnezeu. Cu cât voinţa proprie este supusă mai de timpuriu voinţei părinţilor şi cu cât este mai deplină această supunere, cu atât va fi mai uşor să vă supuneţi cerinţelor lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...