Articolul precedentAdorație plină de bucurie
  Articolul următorSaul

  În studiul Scripturii

  Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:27)

  După ce losif şi Maria L-au căutat timp de trei zile, L-au găsit pe Isus în curtea templului, în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i, dar şi punându-le întrebări. Şi toţi cei ce îl auzeau erau uimiţi de înţelegerea şi răspunsurile Sale. El punea întrebări cu o graţie care i-a fermecat pe aceşti oameni învăţaţi. (…) Mama Sa nu a putut decât să remarce cuvintele Lui, spiritul Lui, precum şi dispoziţia Lui de a asculta de toate cerinţele ei.

  Nu este corect să spunem, aşa cum au spus mulţi scriitori, că Hristos a fost ca orice alt copil. El nu a fost la fel ca alţi copii. Mulţi copii sunt îndrumaţi şi dirijaţi greşit; dar losif şi, în mod deosebit, Maria au păstrat permanent în minte amintirea paternităţii divine a copilului lor. Isus a fost educat în armonie cu caracterul sacru al misiunii Sale. Înclinaţia Sa spre ceea ce este drept a fost o satisfacţie permanentă pentru părinţii Săi. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

  Cunoaşterea Sa profundă a Scripturii ne arată cu câtă sârguinţă au fost dedicaţi studiului Cuvântului lui Dumnezeu primii Săi ani din viaţă. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

  Hristos a deschis Scripturile pentru ucenicii Săi, începând de la Moise şi de la profeţi, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El, totodată explicându-le profeţiile. (Mărturii, vol. 4, p. 401)

  El a indicat întotdeauna Scripturile ca o autoritate indiscutabilă, şi noi ar trebui să facem la fel. (Parabolele Domnului Hristos, p. 39)

  Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

  Asemenea lui Hristos, şi noi ar trebui să fim în stare să înfruntăm vrăjmaşul în timpul ispitirii printr-un„stă scris”. (Youth’s instructor, 13 iulie 1893)

  În studiul Scripturii - 2018. Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...