Articolul precedentAdorație plină de bucurie
  Articolul următorSaul

  În studiul Scripturii

  Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:27)

  După ce losif şi Maria L-au căutat timp de trei zile, L-au găsit pe Isus în curtea templului, în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i, dar şi punându-le întrebări. Şi toţi cei ce îl auzeau erau uimiţi de înţelegerea şi răspunsurile Sale. El punea întrebări cu o graţie care i-a fermecat pe aceşti oameni învăţaţi. (…) Mama Sa nu a putut decât să remarce cuvintele Lui, spiritul Lui, precum şi dispoziţia Lui de a asculta de toate cerinţele ei.

  Nu este corect să spunem, aşa cum au spus mulţi scriitori, că Hristos a fost ca orice alt copil. El nu a fost la fel ca alţi copii. Mulţi copii sunt îndrumaţi şi dirijaţi greşit; dar losif şi, în mod deosebit, Maria au păstrat permanent în minte amintirea paternităţii divine a copilului lor. Isus a fost educat în armonie cu caracterul sacru al misiunii Sale. Înclinaţia Sa spre ceea ce este drept a fost o satisfacţie permanentă pentru părinţii Săi. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

  Cunoaşterea Sa profundă a Scripturii ne arată cu câtă sârguinţă au fost dedicaţi studiului Cuvântului lui Dumnezeu primii Săi ani din viaţă. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

  Hristos a deschis Scripturile pentru ucenicii Săi, începând de la Moise şi de la profeţi, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El, totodată explicându-le profeţiile. (Mărturii, vol. 4, p. 401)

  El a indicat întotdeauna Scripturile ca o autoritate indiscutabilă, şi noi ar trebui să facem la fel. (Parabolele Domnului Hristos, p. 39)

  Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 70)

  Asemenea lui Hristos, şi noi ar trebui să fim în stare să înfruntăm vrăjmaşul în timpul ispitirii printr-un„stă scris”. (Youth’s instructor, 13 iulie 1893)

  În studiul Scripturii - 2018. Fiecare copil poate căpăta cunoştinţe aşa cum a făcut-o şi Isus. În timp ce încercăm să Îl cunoaştem pe Tatăl nostru ceresc prin Cuvântul Său, îngerii se vor apropia de noi, minţile ne vor fi întărite, iar caracterele ne vor fi înnobilate şi rafinate.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis