Articolul precedentNecazuri cu binecuvântare
  Articolul următorFiul unui străin

  În păzirea poruncilor Tatălui Său

  Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. (Ioan 15:10)

  Hristos a reprezentat caracterul Dumnezeului cerurilor înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor. El a demonstrat că, atunci când depinde în totul de Dumnezeu, oamenii pot să păzească poruncile lui Dumnezeu şi să trăiască şi să ţină legea Sa ca pe ochii din cap. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 226)

  Exemplul lui Hristos are autoritate pentru fiecare fiu şi fiică a lui Adam. El a reprezentat legea lui Dumnezeu în viaţa Sa, dându-le oamenilor un exemplu despre ce poate realiza în natura umană păzirea fiecărui precept. El este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. Hristos este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge. (…)

  Cum a trăit Răscumpărătorul lumii? Nu ca să-Şi placă Sieşi, ci ca să îi aducă slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea Lui de a ridica omul căzut care fusese creat după chipul lui Dumnezeu. Prin învăţătură şi exemplu, El i-a învăţat pe oameni calea neprihănirii, reprezentând caracterul lui Dumnezeu şi oferind lumii un standard desăvârşit de excelenţă morală în natura umană. Cele două mari precepte ale legii trebuie să reglementeze purtarea tuturor oamenilor. Aceasta a fost lecţia pe care Hristos ne-a dat-o atât prin cuvânt, cât şi prin exemplu. El le spunea oamenilor: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27). Domnul Dumnezeul cerului cere din partea inteligenţelor omeneşti iubire supremă şi închinare. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

  Omul să-şi compare viaţa cu viaţa lui Hristos. (…) Să imite exemplul Aceluia care a ilustrat în viaţa Sa legea lui Iehova şi care a zis: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cei ce îl urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârşită a libertăţii şi, prin harul care le-a fost dat de Hristos, îşi vor modela caracterul după cerinţele divine. (Loc. cit.)

  În păzirea poruncilor Tatălui Său - 2018. Hristos este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. El este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis