Articolul precedentNecazuri cu binecuvântare
  Articolul următorFiul unui străin

  În păzirea poruncilor Tatălui Său

  Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. (Ioan 15:10)

  Hristos a reprezentat caracterul Dumnezeului cerurilor înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor. El a demonstrat că, atunci când depinde în totul de Dumnezeu, oamenii pot să păzească poruncile lui Dumnezeu şi să trăiască şi să ţină legea Sa ca pe ochii din cap. (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 226)

  Exemplul lui Hristos are autoritate pentru fiecare fiu şi fiică a lui Adam. El a reprezentat legea lui Dumnezeu în viaţa Sa, dându-le oamenilor un exemplu despre ce poate realiza în natura umană păzirea fiecărui precept. El este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. Hristos este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge. (…)

  Cum a trăit Răscumpărătorul lumii? Nu ca să-Şi placă Sieşi, ci ca să îi aducă slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea Lui de a ridica omul căzut care fusese creat după chipul lui Dumnezeu. Prin învăţătură şi exemplu, El i-a învăţat pe oameni calea neprihănirii, reprezentând caracterul lui Dumnezeu şi oferind lumii un standard desăvârşit de excelenţă morală în natura umană. Cele două mari precepte ale legii trebuie să reglementeze purtarea tuturor oamenilor. Aceasta a fost lecţia pe care Hristos ne-a dat-o atât prin cuvânt, cât şi prin exemplu. El le spunea oamenilor: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10:27). Domnul Dumnezeul cerului cere din partea inteligenţelor omeneşti iubire supremă şi închinare. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

  Omul să-şi compare viaţa cu viaţa lui Hristos. (…) Să imite exemplul Aceluia care a ilustrat în viaţa Sa legea lui Iehova şi care a zis: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cei ce îl urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârşită a libertăţii şi, prin harul care le-a fost dat de Hristos, îşi vor modela caracterul după cerinţele divine. (Loc. cit.)

  În păzirea poruncilor Tatălui Său - 2018. Hristos este exemplul nostru, şi fiecărui om înzestrat cu raţiune i se cere să păşească pe urmele Sale; căci viaţa Lui este un model desăvârşit pentru toată omenirea. El este standardul desăvârşit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...