Articolul precedentIgnorarea cuvântului profetic
  Articolul următorIș Boșet

  În faptul de a fi Lumina lumii

  Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

  Era dimineaţă. Soarele tocmai răsărise deasupra Muntelui Măslinilor, razele lui dădeau o strălucire orbitoare palatelor de marmură şi luminau aurul zidurilor templului, când Isus, arătând către acest tablou, a zis: „Eu sunt Lumina lumii.”

  Unul dintre cei care au fost martori la scena aceasta a reluat mai târziu cuvintele Mântuitorului în acest pasaj sublim: „în El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1:4). (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 463-464)

  Cei ce sunt sfinţiţi prin adevăr sunt ca nişte lumini strălucitoare, luminându-i pe toţi cei ce sunt în casă. În orice credincios adevărat se vor vedea lucruri bune. Dumnezeu nu poate accepta nimic altceva decât desăvârşirea caracterului, decât faptul de a-l aparţine întru totul lui Dumnezeu. Orice slujire cu jumătate de inimă va da mărturie înaintea fiinţelor inteligente din ceruri că nu aţi reuşit să imitaţi Modelul. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

  Urmaşii lui Hristos trebuie să fie mai mult decât o lumină în mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii. Isus le spune tuturor celor ce poartă numele Său: „Voi v-aţi oferit Mie, iar Eu v-am oferit lumii ca reprezentanţi ai Mei.” După cum Tatăl L-a trimis pe El în lume, tot aşa, declară El, „i-am trimis şi Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18). (…) Deşi Mântuitorul nostru este marele Izvor de lumină, să nu uiţi, creştin iubit, că El Se descoperă prin oameni. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt revărsate prin unelte omeneşti. (…) îngeri ai măririi aşteaptă să transmită prin tine lumina şi puterea cerului acelor suflete care sunt aproape să piară. (…) Dacă Hristos locuieşte în inimă, este cu neputinţă să ascundem lumina prezenţei Sale. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 40-41)

  Când Lumina lumii îşi face simţită prezenţa lângă noi, atunci apar situaţii favorabile în mijlocul greutăţilor, ordine în confuzie, succesul şi înţelepciunea lui Dumnezeu în ceea ce părea că este un eşec. (Mărturii, vol. 7, p. 272)

  Darul luminii şi cel al vieţii vin împreună la noi. (Letter 264, 1903)

  În faptul de a fi Lumina lumii - 2018. Dumnezeu nu poate accepta nimic altceva decât desăvârşirea caracterului, decât faptul de a-l aparţine întru totul lui Dumnezeu. Orice slujire cu jumătate de inimă va da mărturie înaintea fiinţelor inteligente din ceruri că nu aţi reuşit să imitaţi Modelul.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...