Articolul precedentDoamna cu lampa
  Articolul următorAsael

  În faptul de a arăta lumii atributele părintești ale lui Dumnezeu

  Cum se îndură un tată de copiii iui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. (Psalmii 103:13)

  În toate faptele milostive pe care le-a făcut, Isus a căutat să imprime în mintea oamenilor atributele părinteşti ale lui Dumnezeu, bunătatea Lui. În toate învăţăturile Sale, El căuta să-i înveţe pe oameni adevărul minunat, că „atât de multa iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Isus vrea să înţelegem iubirea Tatălui şi caută să ne atragă la El prezentând îndurarea Sa părintească. El vrea ca întregul nostru orizont de vedere să fie plin de desăvârşirea caracterului lui Dumnezeu. În rugăciunea înălţată pentru ucenicii Săi, El spune: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea” (Ioan 17:4,5).

  Isus a venit în această lume pentru a ilustra caracterul lui Dumnezeu în propria Sa viaţă şi a înlătura reprezentările greşite despre Dumnezeu care îşi aveau originea în Satana; El i-a revelat omului slava lui Dumnezeu. Numai trăind între oameni a putut să le arate mila, compasiunea şi iubirea Tatălui Său ceresc; căci numai prin acţiuni de bunătate putea să prezinte harul lui Dumnezeu. Necredinţa oamenilor era profund înrădăcinată, şi, cu toate acestea, n-au putut să reziste în faţa mărturiei exemplului Său dumnezeiesc şi a faptelor Sale pline de iubire şi adevăr. (Youth’s Instructor, 15 decembrie 1892)

  Bunătăţile providenţei lui Dumnezeu vorbesc fiecărui suflet, confirmând mărturia lui Hristos despre suprema bunătate a Tatălui Său. Domnul doreşte ca poporul Lui să înţeleagă că binecuvântările revărsate asupra oricărui obiect al creaţiei sunt proporţionale cu locul pe care îl ocupă obiectul respectiv pe scara creaţiei. Dacă până şi nevoile animalelor necuvântătoare sunt împlinite, ne putem imagina oare ce binecuvântări va revărsa El asupra fiinţelor făcute după chipul Său? (General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899)

  Dumnezeu este dragoste şi îi pasă de noi. „Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Dumnezeu de cei ce se tem de El.” (Youth’s Instructor, 14 decembrie 1893)

  În faptul de a arăta lumii atributele părintești ale lui Dumnezeu - 2018. Isus a venit în această lume pentru a ilustra caracterul lui Dumnezeu în propria Sa viaţă şi a înlătura reprezentările greşite despre Dumnezeu care îşi aveau originea în Satana; El i-a revelat omului slava lui Dumnezeu. Numai trăind între oameni a putut să le arate mila, compasiunea şi iubirea Tatălui Său ceresc.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...