Articolul precedentZiua mamei
  Articolul următorMefiboșet

  În dezvoltarea fizică

  Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40)

  Constituţia fizică a lui Isus şi dezvoltarea Sa spirituală ne sunt prezentate în aceste cuvinte: „Iar Pruncul creştea şi se întărea.” În copilărie şi tinereţe, trebuie acordată atenţie dezvoltării fizice. Părinţii trebuie să-şi instruiască atât de bine copiii în formarea de obiceiuri bune în ce priveşte mâncatul, băutul, îmbrăcămintea şi exerciţiul fizic, încât să fie puse bazele unei sănătăţi de fier pentru restul vieţii. Organismul fizic trebuie îngrijit în mod deosebit pentru ca puterile trupului să nu se pipernicească, ci să se dezvolte la întreaga lor capacitate. Acest lucru îi pune pe copii şi pe tineri Intr-o poziţie favorabilă, astfel încât, dacă adăugăm constituţiei fizice robuste şi o educaţie religioasă adecvată, ei să poată, asemenea lui Hristos, să crească puternici în spirit.

  Mulţi pretind că, pentru păstrarea sănătăţii fizice, este necesar să-şi permită distracţii egoiste. Este adevărat că, pentru ca trupul să se dezvolte optim, pentru ca mintea şi corpul să fie înviorate şi revigorate, este necesară o schimbare de activitate; dar acest obiectiv nu se realizează complăcându-ne în distracţii prosteşti şi neglijând astfel îndatoririle zilnice pe care tinerii ar trebui să le îndeplinească. Mintea şi mâinile active ale tinerilor trebuie să fie folosite, dar dacă nu sunt îndreptate spre sarcini utile, care să-i ajute să ajungă o binecuvântare pentru ceilalţi, atunci ele vor fi folosite în lucruri care le vor afecta negativ atât corpul, cât şi mintea. (Youth’s Instructor, 27 iulie 1893)

  Muncind, în copilărie şi tinereţe, Isus Şi-a dezvoltat mintea şi corpul. El nu Şi-a folosit puterile fizice cu nepăsare, ci în aşa fel încât ele să rămână sănătoase, ca să poată face cea mai bună lucrare în orice domeniu. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 72)

  Viaţa Sa de simplitate naturală a favorizat dezvoltarea unei constituţii fizice robuste şi a unui caracter ferm, neîntinat. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

  Atât fizic, cât şi spiritual, El a fost un exemplu a ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie oamenii prin ascultare de legile Sale. (Hristos, Lumina Iumii/Viaţa lui Iisus, p. 50-51)

  În dezvoltarea fizică - 2018. Mintea şi mâinile active ale tinerilor trebuie să fie folosite, dar dacă nu sunt îndreptate spre sarcini utile, care să-i ajute să ajungă o binecuvântare pentru ceilalţi, atunci ele vor fi folosite în lucruri care le vor afecta negativ atât corpul, cât şi mintea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...