Articolul precedentInstitutul din Butantan
  Articolul următorUrie Hetitul

  Într-o stăpânire de sine hotărâtă

  Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund; n-a deschis gura. (Isaia 53:7)

  Unii au ajuns să nu aibă deloc stăpânire de sine; nu şi-au ţinut în frâu temperamentul sau limba; iar printre ei sunt şi unii care pretind că sunt urmaşi ai lui Hristos, dar nu sunt. Isus nu le-a dat un astfel de exemplu. (…) Unii sunt nervoşi, şi dacă încep să-şi piardă controlul în cuvânt sau în spirit atunci când sunt provocaţi, sunt la fel de îmbătaţi de mânie ca beţivii de alcool. Nu mai raţionează şi sunt foarte greu de înduplecat sau de convins. Ei nu sunt sănătoşi la minte; în momentele acelea, Satana are un control deplin asupra lor. Fiecare din aceste manifestări ale mâniei slăbeşte sistemul nervos şi puterile morale şi face să le fie foarte dificil să îşi stăpânească mânia atunci când apare o nouă provocare.

  În cazul unor astfel de oameni este un singur remediu – o stăpânire de sine hotărâtă în toate împrejurările. Efortul de a ajunge într-un loc favorabil, unde eul să nu fie iritat, poate să aibă succes pentru un timp, dar Satana ştie unde să găsească aceste biete suflete şi le va ataca în punctele lor slabe iar şi iar. Ei vor fi în permanenţă necăjiţi câtă vreme se gândesc atât de mult la eul lor. (…) Dar există speranţă pentru ei. Să lase ca această viaţă, atât de furtunoasă, cu conflicte şi îngrijorări, să fie pusă în legătură cu Hristos, şi atunci eul nu va mai pretinde supremaţie. (…) Ar trebui să se umilească, spunând deschis: „Am greşit. Vrei să mă ierţi? Căci Dumnezeu a spus că nu trebuie să lăsăm să apună soarele peste mânia noastră.” Aceasta este singura cale sigură spre biruinţă. Mulţi (…) îşi hrănesc mânia şi sunt plini de sentimente de răzbunare şi ură. (…) Opuneţi-vă acestor sentimente rele, şi veţi vedea o mare schimbare în relaţiile pe care le aveţi cu semenii voştri! (Youth’s Instructor, 10 noiembrie 1886)

  Când eul încetează să mai lupte pentru supremaţie, iar inima este transformată de Duhul Sfânt, atunci sufletul este extrem de liniştit, iar chipul lui Dumnezeu se reflectă asupra inimii. (Manuscript 176, 1898)

  Într-o stăpânire de sine hotărâtă - 2018. Mulţi îşi hrănesc mânia şi sunt plini de sentimente de răzbunare şi ură. Opuneţi-vă acestor sentimente rele, şi veţi vedea o mare schimbare în relaţiile pe care le aveţi cu semenii voştri!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis