Articolul precedentMotivația supremă
  Articolul următorNatan

  Principiile Lui trebuie să fie principiile noastre

  Pentru că Eu v-am dat o pildă ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

  Ne doare să vedem în generaţia aceasta că tinerii şi copiii privesc la ei înşişi, considerându-se prea avansaţi ca să se mai supună controlului părinţilor lor. (…) Ei par să îşi imagineze că a se supune autorităţii părinteşti ar fi o dovadă de slăbiciune, o sacrificare a independenţei care li se cuvine. (…) Dar în loc să fie capabili să se conducă singuri, sunt nehotărâţi şi ezitanţi. Puterile lor morale sunt slabe, iar puterea spirituală este puţină. Motivul pentru care sunt atât de slabi şi uşor de dus în ispită este faptul că nu imită viaţa lui Hristos. (…)

  În loc să păşească pe urmele paşilor Răscumpărătorului divin, ei sunt plini de mândrie şi au o părere foarte bună despre ei înşişi. Se preocupă şi urmează înclinaţiile minţii lor neconsacrate. (Youth’s Instructor, 14 iulie 1892)

  La un moment dat, El (Hristos) a făcut deosebire între bine şi rău şi a aşezat păcatul în lumina poruncilor lui Dumnezeu, ţinând sus legea ca o oglindă care reflectă lumină asupra răului. Această ascuţită discriminare între bine şi rău a fost ceea ce i-a provocat adesea la mânie pe fraţii lui Hristos. Cu toate acestea, apelurile şi rugăminţile Lui stăruitoare şi durerea exprimată pe faţa Sa descopereau o iubire atât de sensibilă şi de arzătoare pentru ei, încât aceştia s-au ruşinat că L-au ispitit să se abată de la simţul Său strict al dreptăţii şi loialităţii. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

  Dumnezeu doreşte să aibă un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care să rămână statornic în mijlocul imoralităţii acestui veac degenerat. Va exista un popor care se va ţine cu atâta hotărâre de puterea divină, încât va fi asigurat împotriva oricărei ispite. Este posibil ca ştirile nelegiuite, din publicaţiile şi din reclamele atrăgătoare care le cad în mână, să caute să se adreseze simţurilor lor şi să le corupă mintea; totuşi ei vor rămâne într-o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu şi cu îngerii, încât va fi ca şi când nu ar vedea şi nu ar auzi nimic. (…) Tinerii pot avea principii atât de ferme, încât nici măcar cele mai puternice ispite ale lui Satana nu-i vor abate de la loialitatea lor. (Mărturii, vol. 3, p. 472)

  Principiile Lui trebuie să fie principiile noastre - 2018. Dumnezeu doreşte să aibă un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care să rămână statornic în mijlocul imoralităţii acestui veac degenerat. Va exista un popor care se va ţine cu atâta hotărâre de puterea divină, încât va fi asigurat împotriva oricărei ispite.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...