Articolul precedentDivinitatea lui Hristos
  Articolul următorFemeia din Tecoa

  În iubire pentru alții

  Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu. (Efeseni 5:1,2)

  Voi trebuie să-L urmaţi pe Dumnezeu ca nişte copii scumpi, să ascultaţi de toate cerinţele Lui, umblând în iubire, aşa cum Isus ne-a iubit pe noi. (…) Iubirea a fost elementul în care s-a mişcat, a umblat şi a lucrat Hristos. El a venit ca să cuprindă lumea în braţete iubirii Sale. (…)

  Noi trebuie să urmăm exemplul lăsat de Hristos şi să facem din El modelul nostru până când vom avea pentru ceilalţi aceeaşi iubire pe care a manifestat-o El pentru noi. El caută să ne întipărească în minte această profundă lecţie a iubirii. (…) Dacă inimile voastre au fost acaparate de egoism, îngăduiţi-l să vă umple cu iubirea Sa. El doreşte sa-i iubim pe ceilalţi după exemplul pe care ni l-a dat. El a făcut din iubire emblema uceniciei noastre. (…) Acesta este standardul pe care trebuie să-l atingeţi: „Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (Ioan 13:34). Ce înălţime, ce profunzime şi ce lărgime a iubirii! Această iubire nu trebuie să se reverse doar spre câţiva favoriţi, ci trebuie sa ajungă până la cele mai de jos şi mai umile făpturi ale lui Dumnezeu. Isus spune: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut” (Matei 25:40). (…)

  Iubirea şi compasiunea pe care Isus Hristos doreşte să le avem faţă de alţii nu aduce a sentimentalism, care este o cursă pentru suflet, ci este o iubire de origine cerească, pe care Isus o exemplifică atât prin învăţătură, cât şi prin exemplu. Dar în loc să manifestăm această iubire, cât de des ne trezim că suntem îndepărtaţi şi înstrăinaţi unul de altul! (…) Rezultatul este înstrăinare de Dumnezeu, o experienţă amărâtă, sfârşitul creşterii creştine. (…)

  Iubirea lui Isus este un principiu activ, unind inimă cu inimă în legăturile părtăşiei creştine. Fiecare dintre cei care vor intra în ceruri au ajuns desăvârşiţi aici, pe pământ, în iubire, căci în ceruri Răscumpărătorul şi cei răscumpăraţi vor fi obiecte ale interesului nostru. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

  În iubire pentru alții - 2018. Iubirea şi compasiunea pe care Isus Hristos doreşte să le avem faţă de alţii nu aduce a sentimentalism, care este o cursă pentru suflet, ci este o iubire de origine cerească, pe care Isus o exemplifică atât prin învăţătură, cât şi prin exemplu. În loc să manifestăm această iubire, cât de des ne trezim că suntem îndepărtaţi şi înstrăinaţi unul de altul!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul cuvânt rostit

  Cel mai bun mod de a comunica cu Dumnezeu este rugăciunea. Într-un fel inexplicabil, atunci când stăm și ne rugăm, fără grabă, chiar în tăcere, Duhul lui Dumnezeu ne aduce în atenție cuvinte pe care le-am auzit sau le-am citit, însă cărora nu le-am dat prea multă importanță; uneori ne amintește mesaje ale părinților sau ale altor persoane cărora le pasă. Dacă vrem să Îl auzim, El ne va vorbi în mod sigur.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Mai de preţ decât multe vrăbii

  Poate că treci printr-o situaţie nesigură sau întunecoasă, care te poate copleşi cu teamă. Pentru asemenea cazuri, Dumnezeu ţi-a lăsat versetul de astăzi, ca să îţi aducă aminte că, dacă El are grijă de umila vrabie, mai mult ca sigur că va fi gata să te scoată din necaz.

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Az egyház nem bukik el

  „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis