Articolul precedentOrganizația bisericii
  Articolul următorRevenim…

  În compasiune

  Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea şi a vindecat pe cei bolnavi. (Matei 14:14)

  Vreau să vă îndrept atenţia spre viaţa lui Hristos, spre compasiunea, umilinţa, iubirea şi inexplicabila Sa blândeţe. Trebuie să imitaţi exemplul Său. Dumnezeu v-a dat viaţă şi toate binecuvântările bogate care o fac plăcută şi, în schimb, cere din partea voastră slujire, recunoştinţă, iubire şi ascultare de legea Sa. Aceste cerinţe sunt de primă importanţă şi nu pot fi nesocotite cu uşurinţă; iar El nu cere nimic de la voi care să nu fie spre fericirea voastră, chiar în această viaţă. (Youth’s Instructor, 30 ianuarie 1884) Maiestatea cerului îşi identifică interesele cu acelea ale omenirii suferinde. Prietenii şi tovarăşii noştri au nevoie de o bunătate sinceră şi de o compasiune delicată. (…) Este imposibil să creştem în Hristos, Capul nostru cel viu, dacă nu punem în practică lecţiile de compasiune şi iubire pe care El ni le-a dat. Este imposibil să reflectăm chipul lui Hristos dacă această iubire, care este de origine cerească, nu este în suflet. Niciunul dintre cei care nu reflectă acest atribut nu va intra pe porţile cetăţii lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

  Un act nesfinţit din partea Mântuitorului nostru ar fi întinat modelul, şi El n-ar fi putut să ne fie un exemplu desăvârşit; dar deşi a fost ispitit în toate lucrurile asemenea nouă, nu a avut totuşi nicio pată a păcatului asupra Sa. El îşi proclamă caracterul prin gura profetului, care zice: „«Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (leremia 9:24). Toţi cei ce mărturisesc numele lui Hristos trebuie să-şi găsească plăcerea în aceste lucruri şi, în vorbire şi purtare, să demonstreze lumii că imită Modelul. (…) Oricine crede în Hristos trebuie să facă lucrările lui Hristos. Domnul S-a prezentat înaintea lor ca unul care manifestă o bunătate motivată de iubire, judecată şi neprihănire pe pământ, şi acestea sunt roadele aduse de adevăratul creştin. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

  În compasiune - 2018. Este imposibil să reflectăm chipul lui Hristos dacă această iubire, care este de origine cerească, nu este în suflet. Niciunul dintre cei care nu reflectă acest atribut nu va intra pe porţile cetăţii lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul război mondial

  Astăzi, dacă nu suntem atenți, putem aprinde un război sau, cu mai multă atenție, putem stinge un conflict. Ce vom face? Soluția lui Dumnezeu este întotdeauna împăcarea. Deși pare la îndemână, soluția războiului este cea mai costisitoare variantă. Abia după ce realizăm cât de mari sunt pierderile, regretăm, dar tardiv, că nu am făcut tot ce era posibil pentru a rezolva pașnic un conflict.

  Iubindu-i pe cei care nu merită iubirea

  Scump Isus, Îți suntem pentru totdeauna recunoscători pentru harul Tău minunat! Mulțumesc că ne iubești chiar și în momentele noastre cele mai întunecate! Ajută-ne să manifestăm prin cuvinte și fapte dragostea Ta către aproapele.

  Cununa de glorie şi coroana regala stima de sine

  Nu acorda prea mare importanţă prestigiului oferit de mâna omului! Acest fel de prestigiu este imperfect, deoarece este oferit şi acceptat de simpli muritori. Acordă valoare supremă demnităţii care vine de la Dumnezeu, care ne face desăvârşiţi atunci când o primim.

  Rugă pentru părinți

  Părinte ceresc, Îți predau azi părinții omenești pentru a-i acoperi cu mâna Ta ocrotitoare, pentru a-i întări cu puterea Ta fără margini și pentru a le da credința neclintită! PROVOCARE: Află care sunt anumite probleme și încercări cu care se confruntă părinții tăi și roagă-te pentru acestea în mod special!

  El kell nyernünk a mennyet

  „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis