Articolul precedentOrganizația bisericii
  Articolul următorRevenim…

  În compasiune

  Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea şi a vindecat pe cei bolnavi. (Matei 14:14)

  Vreau să vă îndrept atenţia spre viaţa lui Hristos, spre compasiunea, umilinţa, iubirea şi inexplicabila Sa blândeţe. Trebuie să imitaţi exemplul Său. Dumnezeu v-a dat viaţă şi toate binecuvântările bogate care o fac plăcută şi, în schimb, cere din partea voastră slujire, recunoştinţă, iubire şi ascultare de legea Sa. Aceste cerinţe sunt de primă importanţă şi nu pot fi nesocotite cu uşurinţă; iar El nu cere nimic de la voi care să nu fie spre fericirea voastră, chiar în această viaţă. (Youth’s Instructor, 30 ianuarie 1884) Maiestatea cerului îşi identifică interesele cu acelea ale omenirii suferinde. Prietenii şi tovarăşii noştri au nevoie de o bunătate sinceră şi de o compasiune delicată. (…) Este imposibil să creştem în Hristos, Capul nostru cel viu, dacă nu punem în practică lecţiile de compasiune şi iubire pe care El ni le-a dat. Este imposibil să reflectăm chipul lui Hristos dacă această iubire, care este de origine cerească, nu este în suflet. Niciunul dintre cei care nu reflectă acest atribut nu va intra pe porţile cetăţii lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

  Un act nesfinţit din partea Mântuitorului nostru ar fi întinat modelul, şi El n-ar fi putut să ne fie un exemplu desăvârşit; dar deşi a fost ispitit în toate lucrurile asemenea nouă, nu a avut totuşi nicio pată a păcatului asupra Sa. El îşi proclamă caracterul prin gura profetului, care zice: „«Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (leremia 9:24). Toţi cei ce mărturisesc numele lui Hristos trebuie să-şi găsească plăcerea în aceste lucruri şi, în vorbire şi purtare, să demonstreze lumii că imită Modelul. (…) Oricine crede în Hristos trebuie să facă lucrările lui Hristos. Domnul S-a prezentat înaintea lor ca unul care manifestă o bunătate motivată de iubire, judecată şi neprihănire pe pământ, şi acestea sunt roadele aduse de adevăratul creştin. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

  În compasiune - 2018. Este imposibil să reflectăm chipul lui Hristos dacă această iubire, care este de origine cerească, nu este în suflet. Niciunul dintre cei care nu reflectă acest atribut nu va intra pe porţile cetăţii lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...