Articolul precedentJohn Wycliffe
  Articolul următorȚadoc

  În voie bună

  Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună. (Faptele apostolilor 27:22)

  Isus a trăit într-o casă ţărănească şi Şi-a îndeplinit cu credincioşie şi voioşie partea în purtarea poverilor familiei. (…)

  Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. Se cere multă răbdare şi spiritualitate pentru a aduce religia Bibliei în viaţa de familie şi în activitatea zilnică, pentru ca în ocupaţiile vremelnice ochiul să rămână aţintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Şi în această privinţă, Hristos a fost un ajutor. El n-a fost niciodată atât de împovărat de grijile lumeşti, încât să nu aibă timp să Se ocupe de lucrurile cereşti. Deseori îşi exprima bucuria inimii, cântând psalmi şi melodii cereşti. Deseori, locuitorii din Nazaret îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. El îşi menţinea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii, erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că îi izgonesc pe îngerii cei răi şi, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasma lor. (Hristos, Lumina lumii/ Viaţa lui li sus, p. 72-73)

  Nu vă frământaţi şi nu vă necăjiţi atunci când vi se cere să aduceţi la îndeplinire vreo sarcină, ci purtaţi cu voioşie micile poveri. (…) Ele nu sunt altceva decât îndatoriri clare, de fiecare zi, ce ţin de familie, şi, deşi poate vă par mici şi neînsemnate, totuşi cineva trebuie să le facă. Dacă vă ocupaţi de ele fără întârziere şi cu o inimă veselă pentru că faceţi ceva pentru a uşura povara părinţilor voştri, atunci veţi fi o binecuvântare în familie. Nu ştiţi cât de mult bine puteţi face având întotdeauna o înfăţişare veselă şi radioasă şi căutând ocazii de a ajuta. (…) Zi de zi, clădiţi pentru veşnicie. Modelaţi-vă caracterul după modelul divin! Ţeseţi în el toată bunătatea, ascultarea plină de atenţie, sârguinţa şi iubirea de care puteţi da dovadă! (…) Cultivaţi compasiunea imediată; să aveţi întotdeauna o faţă voioasă şi fericită şi să fiţi întotdeauna gata să le daţi o mână de ajutor celor ce au nevoie de ajutorul vostru! (…) El (Dumnezeu) va înregistra cu credincioşie orice faptă făcută spre slava Sa. (…) Şi în mare zi a socotelilor finale veţi primi o glorioasă răsplătire. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1844)

  În voie bună - 2018. Nu ştiţi cât de mult bine puteţi face având întotdeauna o înfăţişare veselă şi radioasă şi căutând ocazii de a ajuta. Zi de zi, clădiţi pentru veşnicie. Modelaţi-vă caracterul după modelul divin! Ţeseţi în el toată bunătatea, ascultarea plină de atenţie, sârguinţa şi iubirea de care puteţi da dovadă!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Sămânța pe cale – partea 2

  Dragostea L-a determinat să Se arunce în mijlocul păcatului meu și să moară, ca eu să trăiesc! Te iubesc, Isuse!

  Adevărul

  Cu cât este noaptea mai întunecoasă, cu atât este mai strălucitoare şi clară lumina adevărului. Cel care a promis că ne ajută să rezistăm la fiecare ispită ne-a promis şi că adevărul va fi scutul nostru.

  Te rog, salvează-mă!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre mântuire! PROVOCARE: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!

  Mások megmentéséért élni

  „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét...

  Frații mei

  Căci Ezra își pusese inima să adîncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe...