Articolul precedentJohn Wycliffe
  Articolul următorȚadoc

  În voie bună

  Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună. (Faptele apostolilor 27:22)

  Isus a trăit într-o casă ţărănească şi Şi-a îndeplinit cu credincioşie şi voioşie partea în purtarea poverilor familiei. (…)

  Isus a pus tact şi voie bună în lucrarea Sa. Se cere multă răbdare şi spiritualitate pentru a aduce religia Bibliei în viaţa de familie şi în activitatea zilnică, pentru ca în ocupaţiile vremelnice ochiul să rămână aţintit numai la mărirea lui Dumnezeu. Şi în această privinţă, Hristos a fost un ajutor. El n-a fost niciodată atât de împovărat de grijile lumeşti, încât să nu aibă timp să Se ocupe de lucrurile cereşti. Deseori îşi exprima bucuria inimii, cântând psalmi şi melodii cereşti. Deseori, locuitorii din Nazaret îi auzeau vocea înălţându-se în laude şi mulţumiri către Dumnezeu. El îşi menţinea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarăşii Săi se plângeau de oboseala muncii, erau învioraţi de sublimele melodii ieşite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că îi izgonesc pe îngerii cei răi şi, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasma lor. (Hristos, Lumina lumii/ Viaţa lui li sus, p. 72-73)

  Nu vă frământaţi şi nu vă necăjiţi atunci când vi se cere să aduceţi la îndeplinire vreo sarcină, ci purtaţi cu voioşie micile poveri. (…) Ele nu sunt altceva decât îndatoriri clare, de fiecare zi, ce ţin de familie, şi, deşi poate vă par mici şi neînsemnate, totuşi cineva trebuie să le facă. Dacă vă ocupaţi de ele fără întârziere şi cu o inimă veselă pentru că faceţi ceva pentru a uşura povara părinţilor voştri, atunci veţi fi o binecuvântare în familie. Nu ştiţi cât de mult bine puteţi face având întotdeauna o înfăţişare veselă şi radioasă şi căutând ocazii de a ajuta. (…) Zi de zi, clădiţi pentru veşnicie. Modelaţi-vă caracterul după modelul divin! Ţeseţi în el toată bunătatea, ascultarea plină de atenţie, sârguinţa şi iubirea de care puteţi da dovadă! (…) Cultivaţi compasiunea imediată; să aveţi întotdeauna o faţă voioasă şi fericită şi să fiţi întotdeauna gata să le daţi o mână de ajutor celor ce au nevoie de ajutorul vostru! (…) El (Dumnezeu) va înregistra cu credincioşie orice faptă făcută spre slava Sa. (…) Şi în mare zi a socotelilor finale veţi primi o glorioasă răsplătire. (Youth’s Instructor, 24 septembrie 1844)

  În voie bună - 2018. Nu ştiţi cât de mult bine puteţi face având întotdeauna o înfăţişare veselă şi radioasă şi căutând ocazii de a ajuta. Zi de zi, clădiţi pentru veşnicie. Modelaţi-vă caracterul după modelul divin! Ţeseţi în el toată bunătatea, ascultarea plină de atenţie, sârguinţa şi iubirea de care puteţi da dovadă!
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primul zbor

  Ți-ar fi foarte greu astăzi când iei decizii să te gândești la părinții tăi și la Dumnezeu? Ai putea să te oprești puțin din cursul curiozității care te face să acționezi cu imprudență în unele momente? Gândește-te că fiecare privire oprită spre ceva, fiecare pas într-o direcție greșită și orice ezitare de a pleca dintr-o zonă periculoasă sunt un mare motiv de emoție pentru Mântuitorul nostru.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Căsătoria interzisă

  Atitudinea lui Dumnezeu exclude orice mijloc violent de restabilire a onoarei şi transmite ideea de iertare a femeii care a fost necredincioasă, rol jucat de poporul Său ales. Ce lecţie minunată de dragoste şi iertare!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  Valódi és hamis ébredés

  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis