În câștigarea de suflete

  El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.” (Matei 4:19)

  Isus aşteaptă mult de la soldaţii tineri ai armatei Sale, şi hotărârea voastră să fie aceea de a nu-L dezamăgi pe Conducătorul şi Căpitanul vostru. Trebuie să purtaţi armura Lui, să mărşăluiţi sub steagul Lui şi să colaboraţi cu El la înfrângerea duşmanilor Săi şi extinderea împărăţiei Sale. (…) Nu puteţi să trădaţi încrederea sacră ce v-a fost acordată fără să vă puneţi în pericol propriul suflet. Trebuie să fiţi găsiţi credincioşi şi loiali, ascultători de orice poruncă, prezentându-le şi altora cele mai înalte motive de acţiune şi înfăţişându-le atracţiile slujirii lui Hristos. Trebuie să-L lăudaţi pe Acela care v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. (Youth’s Instructor, 13 octombrie 1892)

  Cei ce au simţit iubirea lui Hristos nu pot trândăvi în via Stăpânului. Ei vor găsi ocazii pentru a-i ajuta şi pe alţii pe drumul lor spre Hristos. Împărtăşindu-se din iubirea lui Hristos, ei vor lucra pentru sufletele celor din jurul lor. Fiecare suflet să imite Modelul divin şi să devină misionar în cel mai înalt sens, câştigând suflete pentru Hristos. (Youth’s Instructor, 20 octombrie 1892)

  Având în vedere ce a făcut Hristos pentru noi şi ce a suferit El pentru păcătoşi, noi trebuie – dintr-o iubire curată şi dezinteresată pentru suflete – să imităm exemplul Său, sacrificându-ne plăcerile şi comoditatea pentru binele lor. Bucuria pusă înaintea lui Hristos, care L-a susţinut în toate suferinţele Lui, a fost mântuirea bieţilor păcătoşilor. Aceasta trebuie să fie şi bucuria noastră şi stimulentul ambiţiei noastre pentru cauza Stăpânului nostru. Făcând astfel, îi suntem plăcuţi lui Dumnezeu şi ne manifestăm iubirea şi devoţiunea noastră faţă de El în calitate de slujitori ai Lui. El ne-a iubit mai întâi şi nu a refuzat să ni-L dea pe scumpul Său Fiu, ci L-a dăruit de la sânul Său ca să moară astfel încât noi să trăim. Iubirea, adevărata iubire pentru semenii noştri, dovedeşte iubire faţă de Dumnezeu. (General Conference Bulletin, 20 martie 1891)

  Cei ce au o legătură vitală cu Hristos o vor manifesta în acţiunile lor. (…) Ei vor câştiga suflete pentru Hristos şi vor aduce snopi în grânarul ceresc. (Youth’s Instructor, 15 decembrie 1892)

  În câștigarea de suflete - 2018. Trebuie să fim găsiţi credincioşi şi loiali, ascultători de orice poruncă, prezentându-le şi altora cele mai înalte motive de acţiune şi înfăţişându-le atracţiile slujirii lui Hristos. Trebuie să-L lăudăm pe Acela care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...