Articolul precedentManhattan
  Articolul următorAhitofel versus Hușai

  În faptul de a le face bine și a-i binecuvânta pe cei din jur

  Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de Diavolul, căci Dumnezeu era cu el. (Faptele apostolilor 10:38)

  Hristos a făcut minuni după minuni atunci când era pe pământ. În această lucrare, El a arătat ce poate face Dumnezeu pentru sufletele şi trupurile suferinde. (…) El le-a slujit în permanenţă celorlalţi, folosind orice ocazie ivită. Chiar şi în copilărie îi mângâia prin vorbele Sale pe oameni, mici şi mari deopotrivă. (…) El a fost un exemplu a ceea ce toţi copiii ar trebui să se străduiască să fie. (…) în cuvintele şi acţiunile Sale a manifestat compasiune faţă de toţi. Compania lui era un balsam vindecător şi liniştitor pentru cei descurajaţi şi abătuţi. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898) Avea o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura şi o încredere ce nu putea fi zdruncinată. Mâinile şi picioarele Lui binevoitoare erau întotdeauna gata să le slujească celorlalţi şi să uşureze poverile părinţilor Săi. (Youth’s Instructor, 1 aprilie 1872)

  Aveţi grijă să urmaţi exemplul lui Isus. După cum floarea-soarelui îşi îndreaptă mereu florile spre soare, tot astfel inima şi gândurile voastre trebuie să fie îndreptate întotdeauna către Isus, Soarele Neprihănirii. Nu faceţi din eul vostru centru vieţii voastre şi nu puneţi pe primul loc plăcerile şi dorinţele voastre. Căutaţi binele altora; căutaţi să le fiţi o binecuvântare şi să-L slăviţi pe Creatorul vostru. (Youth’s Instructor, 14 mai 1884)

  De jur împrejurul nostru se aude vaietul durerilor lumii. Oriunde privim, sunt oameni în nevoie şi descurajaţi. Este de datoria noastră să ajutăm la uşurarea greutăţilor şi mizeriei vieţii. Numai iubirea lui Hristos poate satisface nevoile sufletului. Dacă Hristos locuieşte în noi, inimile noastre vor fi pline de milă divină. Fântânile astupate ale iubirii arzătoare, hristice, vor fi destupate.

  Sunt mulţi oameni care nu mai au speranţă. Aduceţi razele de soare înapoi în viaţa lor! Mulţi şi-au pierdut curajul. (…) Rugaţi-vă pentru aceste suflete! Aduceţi-le la Hristos! Spuneţi-le că este un balsam şi un medic în Galaad! (Patriarhi şi profeţi, p. 719)

  În faptul de a le face bine și a-i binecuvânta pe cei din jur - 2018. Aveţi grijă să urmaţi exemplul lui Isus. După cum floarea-soarelui îşi îndreaptă mereu florile spre soare, tot astfel inima şi gândurile voastre trebuie să fie îndreptate întotdeauna către Isus, Soarele Neprihănirii. Nu faceţi din eul vostru centru vieţii voastre şi nu puneţi pe primul loc plăcerile şi dorinţele voastre.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...