Articolul precedentReligia inimii
  Articolul următorȘimei

  În iertare

  Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac! (Luca 23:34)

  Hristos este exemplul nostru. El S-a aşezat în fruntea familiei omeneşti pentru a aduce la îndeplinire o lucrare de o importanţă pe care oamenii nu o înţeleg, pentru că ei nu-şi dau seama de privilegiile şi posibilităţile ce le stau înainte ca membri ai familiei omeneşti a lui Dumnezeu. (…) Mila Sa nu a fost slăbiciune, ci o putere teribilă de a pedepsi păcatul (…), şi totuşi o putere care să nască iubirea omenirii. Prin Hristos, Dreptatea poate să ierte fără a sacrifica nici măcar o iotă din înalta ei sfinţenie. (General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899)

  Hristos ne-a învăţat să ne rugăm: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” şi a adăugat: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:12,14). (…)

  Dacă cineva v-a greşit şi este prea mândru şi prea încăpăţânat să spună: „Îmi pare rău”, nu veţi merge voi la el să-i spuneţi: „Te iubesc de dragul lui Hristos şi te iert pentru ce mi-ai făcut”? Isus va fi martor la această faptă de iubire şi o va aproba; şi cum le faceţi voi altora, la fel vi se va face şi vouă. (Youth’s Instructor, 1 iunie 1893)

  Trebuie să avem un spirit milostiv, de compasiune faţă de aceia care ne-au greşit, fie că şi-au mărturisit sau nu greşelile. Dacă ei nu se vor pocăi şi nu vor mărturisi, păcatele lor vor rămâne scrise în cărţile din cer şi vor fi confruntaţi cu ele în ziua judecăţii; dar, dacă spun: „Îmi pare rău, mă pocăiesc”, atunci (…) trebuie să-i iertăm din inimă, cu mărinimie, pentru ce ne-au greşit. (Loc. cit.)

  Adevărata fericire nu constă în a avea bogăţii sau poziţii înalte, ci în a avea o inimă curată,curăţită prin ascultarea de adevăr. (…) Fiecăruia îi este dată ocazia de a apune în practică principiile Cerului. Iertarea greşelilor care ni s-au făcut, nu răzbunarea lor este o manifestare a acelei înţelepciuni care este adevărata bunătate. Iubirea de oameni pe care Domnul a lucrat-o în noi este o manifestare a adevăratei transformări a caracterului. (Letter 229, 1905)

  În iertare - 2018. Dacă cineva v-a greşit şi este prea mândru şi prea încăpăţânat să spună: „Îmi pare rău”, nu veţi merge voi la el să-i spuneţi: „Te iubesc de dragul lui Hristos şi te iert pentru ce mi-ai făcut”? Isus va fi martor la această faptă de iubire şi o va aproba; şi cum le faceţi voi altora, la fel vi se va face şi vouă.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Autostrada cu patru benzi de mers

  Când alegem lucrurile facile și aparent foarte rapid de obținut, să ne întrebăm mai întâi care ar putea fi capcanele din spatele acestor avantaje. Nu întotdeauna ceva ușor de obținut sau de făcut este rău, dar, în general, dacă Satana pregătește vreo capcană, în mod sigur nu va face un drum prea îngust către ea, ci cu siguranță o autostradă cu cât mai multe benzi. El are interesul să nu facem eforturi prea mari până când ajungem la distrugere; după ce am pornit și nu ne mai putem întoarce prea ușor, el ne va încuraja să ne grăbim cât mai mult. Pe calea cea îngustă nu va fi atât de ușor, însă poate fi frumos și interesant dacă din experiența noastră face parte și Cel ce știe cel mai bine drumul, pentru că a mers înaintea noastră pe el.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Fidelitatea

  Deşi este adevărat că dificultăţile pot clătina din temelii orice relaţie, este posibilă persistenţa în simţăminte şi în promisiunea faţă de unirea personală cu Dumnezeu. E grea trecerea prin crize, dar în loc să slăbească relaţia, dificultăţile contribuie adesea la întărirea şi stabilizarea acesteia.

  „Calc pe urmele tale!”

  Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre! PROVOCARE: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții tăi!

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet...