Articolul precedentPe vârful muntelui
  Articolul următorBarzilai Galaaditul

  Noi trebuie să biruim după cum a biruit Hristos

  V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea! (Ioan 16:33)

  Satana L-a atacat pe Hristos mai puternic decât ne va ataca vreodată pe noi. Pentru El erau foarte multe lucruri în joc, nu-i era indiferent dacă avea să biruiască el sau Hristos. Dacă Hristos rezista celor mai puternice ispite ale sale şi nu-L putea face să păcătuiască, Satana ştia că avea să-şi piardă puterea şi, în final, avea să fie pedepsit cu nimicirea veşnică. De aceea, Satana a acţionat cu mare putere pentru a-L face pe Hristos să face ceva greşit, căci atunci el avea să aibă un avantaj asupra Lui. (…) Niciodată nu puteţi fi ispitiţi într-un mod atât de hotărât şi de crunt cum a fost Mântuitorul nostru. Satana a fost pe urmele Lui în orice moment. (Youth’s Instructor, 1 aprilie 1873)

  Se va prinde omul de puterea divină şi i se va împotrivi lui Satana cu hotărâre şi cu perseverenţă, după exemplul pe care i l-a dat Hristos, în lupta Sa cu vrăjmaşul, în pustia ispitirii? Dumnezeu nu poate să mântuiască un om din puterea vicleniilor lui Satana împotriva voinţei lui. Omul trebuie să lucreze cu puterea lui omenească, ajutat de puterea divină a lui Hristos, pentru a se împotrivi şi pentru a învinge cu orice preţ. Pe scurt, omul trebuie să biruiască aşa cum a biruit Hristos. Şi apoi, prin biruinţa pe care este privilegiul lui să o câştige în numele atotputernic al lui Isus, el poate să devină moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună-moştenitor cu Isus Hristos. Lucrurile nu ar putea sta astfel dacă Hristos ar obţine singur toată biruinţa. Omul trebuie să-şi facă partea lui, trebuie să fie biruitor în dreptul lui, prin puterea şi prin harul pe care i le dă Hristos. Omul trebuie să fie colaborator cu Hristos, să participe alături de El la această biruinţă, şi apoi va fi părtaş cu Hristos şi la slava Lui. (Mărturii, vol. 4, p. 32-33)

  Mântuitorul a biruit ca să-i arate omului cum poate birui şi el. Toate ispitele lui Satana, Hristos le-a întâmpinat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Având încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu, El a primit putere să asculte de poruncile lui Dumnezeu, iar ispititorul nu a putut obţine niciun avantaj. (Divina vindecare, p. 181)

  Noi trebuie să biruim după cum a biruit Hristos - 2018. Dumnezeu nu poate să mântuiască un om din puterea vicleniilor lui Satana împotriva voinţei lui. Omul trebuie să lucreze cu puterea lui omenească, ajutat de puterea divină a lui Hristos, pentru a se împotrivi şi pentru a învinge cu orice preţ. Pe scurt, omul trebuie să biruiască aşa cum a biruit Hristos.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Cel mai bun Tâmplar

  Să nu te răzbuni, și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești...

  Șir indian

  Chiar dacă ar vrea să ne fie alături mereu, oamenii nu vor reuși acest lucru, fiindcă au și ei limitele și căderile lor, dar Dumnezeu poate și chiar vrea să ne însoțească zi de zi. Invită-L foarte explicit astăzi să vină cu tine!

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Oaia pierdută

  Vei găsi pace înţelegând că Isus, bunul Păstor, este gata să-Şi îndrepte spre tine toată atenţia şi puterea pentru a-ţi restabili pacea sufletească. Cheamă-L să te salveze, să te îndrepte spre cel mai bun loc şi să rămână pentru totdeauna lângă tine.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis