Să alegem astăzi să-i slujim întotdeauna lui Hristos

  Şi, dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 24:15)

  Noi am fost răscumpăraţi cu sângele preţios al Domnului Hristos, ca un miel fără cusur, fără pată. Ce preţ – fără egal, infinit! Dar, deşi Domnul Hristos ne-a răscumpărat şi ne invită să venim la El, lumea încă ne mai atrage şi se luptă să deţină supremaţia. Cine va triumfa în acest conflict, iubirea pentru Dumnezeu sau iubirea de lume? Satana şi îngerii lui cei răi păzesc orice cale ce duce la inima omenească, căutând să forţeze sufletele să accepte sugestii rele. Vrăjmaşul foloseşte ispita pentru a ne câştiga pentru lume, aşa cum a procedat şi cu Domnul Hristos în pustia ispitirii. Dacă nu vom depinde de o putere din afara noastră şi mai presus de noi, vrăjmaşul va reuşi să aducă la îndeplinire ruina noastră. Dar, privind la Isus, studiindu-l viaţa şi caracterul şi printr-o dorinţă arzătoare de a fi asemenea Lui, mintea noastră va fi echilibrată în direcţia cea bună, ca noi să putem birui egoismul şi să alegem calea neprihănirii.

  Apelez la tineri: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi!” Trebuie să faceţi o alegere hotărâtă, căci Domnul Isus spune: „Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.”

  Dacă inima ta este plină de iubirea lui Hristos, aceasta va demonstra că El este mai puternic decât pasiunile care te-au condus şi, pentru că le-ai îngăduit, au subminat impulsiunile cele mai nobile şi au lăsat sufletul la dispoziţia ispitelor lui Satana. (…) Când inima păcătosului este atinsă, el îşi supune voinţa voinţei lui Dumnezeu. (…) El vede în Isus Hristos un farmec de nedescris şi inima lui este cucerită. (Youth’s Instructor, 27 octombrie 1892)

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Restaurare

  Slujim unui Dumnezeu puternic și minunat, care vrea să restaureze relațiile dintre cei care fac parte din poporul Lui. Cheia constă în mărturisirea personală. Dumnezeu ne-a înnoit, pe mine și pe soțul meu, și a făcut să ne putem căsători din nou.

  Experienţe pe vârful muntelui

  Trebuie să ne luăm rămas-bun de la momentele glorioase iar şi iar, pentru că trebuie să lucrăm jos, în vale. Însă acest rămas-bun nu va mai exista când Isus va reveni. El îi va primi pe răscumpăraţi în aer, tară să atingă pământul, pentru a începe gloriosul urcuş către reşedinţa cerească, unde vom locui în veşnicie cu Isus

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  A szent város feletti jelenet

  „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint,...