Să nu consimțim să fim ademeniți de cei păcătoși

  Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. (Proverbele 1:10,16)

  Nu este sigur pentru cel ce mărturiseşte a fi urmaş al Domnului Hristos să se asocieze cu cei nepăsători şi indiferenţi, pentru că este uşor să ajungi să vezi lucrurile aşa cum sunt ele, dar să pierzi orice simţământ a ceea ce înseamnă să fii un urmaş al Domnului Hristos. Păzeşte-te mai ales în acest punct – nu te lăsa influenţat şi dus în rătăcire de aceia împreună cu care ai avea motive să stai, dar ale căror cuvinte şi fapte nu sunt în legătură cu Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894)

  Ascultă vocea lui Dumnezeu, care spune: „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” Aceia care sunt controlaţi de Duhul lui Dumnezeu trebuie să-şi păstreze treze capacităţile de percepere, căci a venit timpul când integritatea şi loialitatea lor faţă de Dumnezeu şi unul faţă de celălalt să fie puse la probă. Să nu faci nici cea mai mică nedreptate pentru a avea un avantaj personal! Atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari, fă-le altora ce vrei să îţi facă şi ei ţie! Dumnezeu spune: „Voi sunteţi martorii Mei.” Voi trebuie să acţionaţi în locul Meu. Dacă ar putea să fie dată la o parte cortina, ai vedea universul ceresc privind cu interes asupra aceluia care este ispitit. Când nu te supui vrăjmaşului, este bucurie în ceruri. Când auzi prima sugestie de a face răul, îndreaptă o rugă spre cer şi apoi rezistă cu hotărâre ispitei de a avea de a face cu lucruri care sunt condamnate de Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată când vine ispita, întâmpin-o într-un mod atât de categoric, încât să nu se mai repete niciodată. Îndepărtează-te de acela care a îndrăznit să-ţi prezinte practici rele! în mod hotărât, îndepărtează-te de ispititor, spunând: „Eu trebuie să mă îndepărtez de influenţa ta, pentru că ştiu că nu umbli pe urmele Mântuitorului nostru.”

  Chiar dacă nu te vei simţi în stare să le spui un cuvânt acelora care lucrează după principii rele, părăseşte-i! Retragerea şi tăcerea ta pot face mai mult decât cuvintele. (…) Trebuie să ai curaj să faci ce e corect. (Review and Herald, 9 mai 1899)

  Să nu consimțim să fim ademeniți de cei păcătoși - 2018. Când nu te supui vrăjmaşului, este bucurie în ceruri. Când auzi prima sugestie de a face răul, îndreaptă o rugă spre cer şi apoi rezistă cu hotărâre ispitei de a avea de a face cu lucruri care sunt condamnate de Cuvântul lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ioan – chemarea vieții veșnice

  Se caută asociaţi care să promoveze viaţa cea veşnică. Poţi fi un fericit beneficiar şi agent de publicitate al ei!

  Ioan – râul vieții și pomul vieții

  Hrana şi apa veşnică nu vor fi un scop în sine, ci o sursă de bucurie personală şi recunoştinţă veşnică. Fiorul acesta poate şi trebuie deprins de pe acum.

  Ioan – cortul lui Dumnezeu cu oamenii

  Numai prin mântuire succesul personal este deplin. Cortul lui Dumnezeu mai are încă locuri disponibile. Unul poate fi al tău.

  Ioan – pământ transfigurat

  Pământul cel nou este rezervat biruitorilor alături de Dumnezeu în marea luptă dintre bine şi rău. Eşti şi tu candidat şi ai libertatea de a alege.

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...